Cine suntem

Compania de Apa S.A. Buzau este operatorul regional al serviciilor publice de apa si canalizare din judetul Buzau. Compania a fost infiintata in urma reorganizarii - prin divizare - a Regiei Autonome Municipale Buzau, prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 277 din 29.11.2007. Compania functioneaza ca operator regional incepand cu 1 ianuarie 2008.

Compania are in administrarea sa, cu drept de folosinta, retele de apa potabila, retele de canalizare, rezervoare de inmagazinare, statii de captare, tratare, pompare si epurare cu terenurile aferente, cladiri pentru ateliere, cladiri administrative, utilaje de interventie, autovehicule si echipamente de calcul.

Obiectul de activitate al Companiei de Apa S.A. Buzau consta, in prinicipal, din:

  • captarea din sursele de suprafata si subterane a cantitatilor de apa necesare;
  • tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusa de normative si standarde;
  • asigurarea transportului si distribuirea apei potabile consumatorilor;
  • asigurarea presiunii in reteaua de distributie a apei potabile prin intermendiul statiilor de repompare si a statiilor de hidrofor;
  • colectarea, transportul si epurarea apelor uzate.

Aria deservita de Compania de Apa Buzau cuprinde municipiile Buzau si Ramnicu Sarat, orasele Nehoiu, Patarlagele si Pogoanele, si comunele Chiojdu, Cislau, Grebanu, Merei, Pietroasele, Siriu, Topliceni, Ulmeni, Costesti, Movila Banului, Valea Ramnicului, Vernesti, Sapoca, Viperesti, Cernatesti,Vintila Voda, Manzalesti, Beceni, Puiesti, Murgesti, Sarulesti, Calvini, Cozieni, Magura, Naeni, Padina, Sahateni si Valea Salciei.

Obiectivul Companiei de Apa este de a asigura alimentarea consumatorilor cu apa potabila de calitate corespunzatoare 24 de ore pe zi si de a prelua apa uzata in sistemul de canalizare.

Intreaga activitate a Companiei de Apa S.A. Buzau este orientata catre comunitate, catre furnizarea unui serviciu public cat mai eficient si mai apropiat de necesitatile ei reale.

Sustinem prin toate mijloacele documentarea, implementarea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate in munca, in conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Incidente

Dezvoltare / investitii

Pentru noi constituie obligatii esentiale sa facem eforturi pentru modernizarea retelelor, instalatiilor si echipamentelor de lucru si sa continuam investitiile pentru cresterea ratei de acces a buzoienilor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Noutati / comunicate de presa

Formulare

Analize calitatea apei

Analizele sunt efectuate conform Programelor de monitorizare a calitatii apei potabile avizate de DSP Buzau, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare citeste mai mult

Club H2O

Intrati in club H2o

Doriti sa aflati informatii noi despre apa, importanta sa pentru noi toti, despre protectia mediului si despre activitatile organizate de Compania de Apa in acest sens? Intrati in Club H2O!

De la momentul infiintarii sale, Compania de Apa a fost in mijlocul comunitatii pe care o deserveste. Am inscris in valorile noastre fundamentale grija pe care o datoram fata de informarea clientilor nostri, cresterea gradului de constientizare a publicului vizavi de problematica mediului inconjurator, educarea unor comportamente responsabile fata de sursele de apa si consumul de apa. Sugestiile dumneavoastra privitoare la dezvoltarea Club H20 sunt binevenite.