Documente de interes public

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.

Potrivit Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.

Conform aceluiasi act normativ, orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public.
Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:

 • informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
 • informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
 • informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale potrivit legii;
 • informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informatiile privind procedura in timpul achetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pune in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
 • informatiile privind procedurile juridice, daca publicitatea acestora aduce atingerre asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
 • informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

Solicitarea in scris a informatiei de interes public se face folosind modelul de formular tip care se poate descarca de aici:

MODEL DE CERERE DE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Raspunsul la solicitarea de informatii de interes public se transmite in termen de:

 • 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen;
 • 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul 1. nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
 • 30 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public indentificate peste termenul de la punctul 1.
 • 5 zile lucratoarea pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului.

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: Margaret Leca, Responsabil Birou Unic (tel. 0238.711.115).

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:

Art. 21

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

Art. 22

(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contecios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7

(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului

(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila

(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Incidente

Dezvoltare / investitii

Pentru noi constituie obligatii esentiale sa facem eforturi pentru modernizarea retelelor, instalatiilor si echipamentelor de lucru si sa continuam investitiile pentru cresterea ratei de acces a buzoienilor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Noutati / comunicate de presa

Formulare

Analize calitatea apei

Analizele sunt efectuate conform Programelor de monitorizare a calitatii apei potabile avizate de DSP Buzau, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare citeste mai mult

Club H2O

Intrati in club H2o

Doriti sa aflati informatii noi despre apa, importanta sa pentru noi toti, despre protectia mediului si despre activitatile organizate de Compania de Apa in acest sens? Intrati in Club H2O!

De la momentul infiintarii sale, Compania de Apa a fost in mijlocul comunitatii pe care o deserveste. Am inscris in valorile noastre fundamentale grija pe care o datoram fata de informarea clientilor nostri, cresterea gradului de constientizare a publicului vizavi de problematica mediului inconjurator, educarea unor comportamente responsabile fata de sursele de apa si consumul de apa. Sugestiile dumneavoastra privitoare la dezvoltarea Club H20 sunt binevenite.