Banner 7

Termeni si conditii

Compania de Apa S.A. Buzau detine toate drepturile cu privire la informatiile furnizate pe aceasta pagina de web, cu exceptia drepturilor intelectuale apartinand tertelor parti si recunoscute legal ca atare.

Continutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat in orice fel, fara acordul prealabil al Companiei de Apa SA Buzau.

Acest site poate fi folosit de toate persoanele care doresc sa beneficieze de serviciile societatii noastre sau sa se informeze asupra lor.

Nicio informatie cuprinsa in acest site nu va fi interpretata in sensul oferirii de consultanta de specialitate.Toate materialele oferite de acest website au caracter strict informativ. Deciziile luate pe baza acestor informatii vor fi luate cu angajarea in mod exclusiv a responsabilitatii decidentilor.

Nu garantam functionarea fara erori si intreruperi a paginii web. Nu ne asumam raspunderea pentru daunele provocate de modul de functionarea a site-ului.

Nu sunt permise transferul, introducerea, modificarea sau stergerea datelor sau a altor materiale continute in acest site ori restrictionarea accesului catre acesta si/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fara acordul Companiei de Apa S.A. Buzau.

Protectia datelor cu caracter personal 

 Protectia datelor dumneavostra personale (nume, CNP, adresa, numere de telefon și adrese de e-mail) ne preocupa, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie de protejare și securitate a informatiilor.

Datele dumneavoastra personale pot fi utilizate de catre Compania de Apa S.A. Buzau pentru trasmitera facturilor, informari prin e-mail sau prin mesaje scrise (SMS) sau prin poșta despre actiunile noastre.

Aceste date furnizate sunt strict confidentiale. Compania  de Apa S.A. Buzau se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane și sa le utilizeze strict in uzul relatiei de afaceri dintre client si Companie.

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre Compania de Apa S.A. Buzau, va informam ca  detineti urmatoarele drepturi: de acces si interventie, de opozitie cu privire la prelucrare, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a va adresa justitiei, asa dupa cum sunt reglementate de dispozitiile art. 13-18 din Legea nr. 677/2001.

Drepturile dumneavoastra sunt  mentionate la art. 13-18 din Legea nr. 677/2001 și prevad:

a) dreptul de a cere de la Compania de Apa, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele dumneavoastra sunt prelucrate de catre Companie;

b) dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca date cu caracter personal ce va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. in caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.

c) dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing;

d) dreptul de a va adresa justitiei in situatia in care ati suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal;

e) dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate conform legii.

Pentru a va putea exercita drepturile mentionate la paragrafele a), b), si c) trebuie sa inaintati o cerere scrisa, datata si semnata. in cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Compania de Apa va va comunica masurile adoptate/informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

Numarul de inregistrare al Companiei de Apa Buzau in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal este 8192. 

Prin folosirea paginii web www.cabuzau.ro, utilizatorul accepta faptul ca legile romane vor guverna atat "Termenii si Conditiile" de utilizare de mai sus cat si orice disputa de orice fel care ar putea sa apara intre utilizator si Compania de Apa S.A. Buzau.

In cazul unor eventuale conflicte intre compania noastra si utilizatorii acestei pagini web, se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila.

Compania de Apa SA Buzau este operator de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale, pentru rezolvarea solicitarilor clientilor, emiterea facturilor sau colectarea creantelor. Statutul de operator de servicii implica toate drepturile si obligatiile izvorate din prevederile Legii nr. 677/2001 .

Folosirea website-ului Companiei de Apa Buzau se face pe raspunderea dumneavoastra; nu garantam in nicun fel ca folosirea sau descarcarea materialelor continute in acest site nu vor aduce nicio paguba proprietatii dumneavoastra, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau ca acestea nu contin virusi.

Ca utilizatorii inregistrati ai acestui website puteti primi pe e-mail informatii legate de serviciile Companiei de Apa Buzau. In masura in care doriti sa nu mai beneficiati de mesajele informative, exista posibilitatea bifarii optiunii de dezabonare.

Lucrari programate

Dezvoltare / investitii

Pentru noi constituie obligatii esentiale sa facem eforturi pentru modernizarea retelelor, instalatiilor si echipamentelor de lucru si sa continuam investitiile pentru cresterea ratei de acces a buzoienilor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Noutati / comunicate de presa

Formulare

Chestionar de satisfactie APORT

Va punem la dispozitie un chestionar in care aveti posibilitatea sa va spuneti opinia despre serviciile pe care vi le oferim.
Aici gasiti chestionarul de satisfactie APORT, http://www.aport.ara.ro/web/guest/chestionar

Club H2O

Intrati in club H2o

Doriti sa aflati informatii noi despre apa, importanta sa pentru noi toti, despre protectia mediului si despre activitatile organizate de Compania de Apa in acest sens? Intrati in Club H2O!

De la momentul infiintarii sale, Compania de Apa a fost in mijlocul comunitatii pe care o deserveste. Am inscris in valorile noastre fundamentale grija pe care o datoram fata de informarea clientilor nostri, cresterea gradului de constientizare a publicului vizavi de problematica mediului inconjurator, educarea unor comportamente responsabile fata de sursele de apa si consumul de apa. Sugestiile dumneavoastra privitoare la dezvoltarea Club H20 sunt binevenite.