Operator rețele canal- Zona Metropolitană Buzău

Compania de Apă S.A. Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului de Operator rețele canal – cod COR 712602/712609 în cadrul Zonei Metropolitane, Buzău – Sector Rețele Canal.

Condiții de participare:

  • absolvent studii medii/curs calificare instalator ;
  • vechime în muncă de minimum 1 an;

Postul  presupune efectuarea de lucrări de întreținere și reparații a rețelelor de canalizare, inclusiv a stației de descarcare autocurățitoare, în vederea asigurării furnizării continue, eficiente, eficace și conforme a serviciilor către utilizatori și atingerea obiectivelor stabilite.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane.

Vrei să faci parte din echipa noastră?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.