Organigrama

Ultima varianta a organigramei Companiei de Apa Buzau. Puteti studia in acest document schema structurilor functionale ale Companiei.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMPANIEI DE APA BUZAU:

A. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara A.D.I. Buzau 2008

B. Adunarea Generala a Actionarilor
Hotarari AGA 2012

Hotarari AGA 2013

Hotarari AGA 2014

Hotarari AGA 2015

Hotarari AGA 2016 

AGA ORDINARA 06.02.2017

- Convocator

- Materiale

- Model procura speciala de reprezentare 

- Buletin de vot prin corespondenta 

AGA EXTRAORDINARA 06.02.2017 

- Convocator

- Materiale

- Model procura speciala de reprezentare

- Buletin de vot prin corespondenta  

AGA ORDINARA 14.02.2017

 - Convocator

Materiale

Model procura speciala de reprezentare 

Buletin de vot prin corespondenta 

AGA ORDINARA 28.03.2017

 - Convocator

Materiale

Model procura speciala de reprezentare 

Buletin de vot prin corespondenta  

C. Consiliul de Administratie:

- Tescaru Ionel - membru CV

- Dumitru Cristea - presedinte CV

- Andronache Gheorghe - membru CV

- Filip Stan - membru CV

- Hinta Petrus - membru CV

- Cucu Luminita - secretar

D. Directorul General

Compartimente in subordinea Directorului General:

* Birou Corpul de Control
* Consilieri
* Departament Resurse Umane
          * Evidenta R.U., pregatire profesionala, strategie si politici de personal
          * Secretariat Administrativ
          * Salarizare

* Compartimentul Relatii Publice
* Biroul Juridic
* Biroul Informatizare
* Serviciul Intern de Prevenire si Protectie
* Serviciul Laboratoare
         * Lab. de verificari metrologice Crang
         * Lab. de analize apa uzata
         * Lab. de analize apa potabila
* Departamentul Control Intern/Managerial si Sistem de Management Integrat RMI
         * Control Intern/Managerial
         * Auditori
         * Sistemul de Management Integrat, Reglementari

Compartimente in subordinea Directorului Adjunct:

* Departament Investitii Finantare Externa (UIP - Fonduri de Coeziune)

* Serviciul Productie, Gestiune Pierderi

            * Birou Productie Buzau

            * Compartiment Programarea si analiza productiei

            * Compartiment Gestiune inspectie video canalizare

            * Compartiment Contorizare 

* Serviciul Tehnic

            * Biroul Proiectare, Investitii, GIS

            * Compartiment tehnic

            * Birou Managementul Activelor 

* Birou Achizitii Publice

* Compartiment Aprovizionare

* Sector Dispecerat
* Sector Transport
* Sector Mentenanta
* Dezvoltari retele de distributie apa si canalizare
* Centrele Operationale 1 - 19

* Sursa de Apa Valea Slanicului 

Compartimente in subordinea Directorului Economic:

* Biroul Financiar, Contabilitate, Gestiune BVC
* Compartiment Analize Economice, Preturi
* Serviciul Comercial
          * Biroul Facturare, Incasare
          * Biroul Gestiune Contactuala
          * Biroul Recuperare Creante

 

 

POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE 

RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE 2012 , 2013201420152016
RAPOARTE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - ACTIVITATE 2012ACTIVITATE 2013SEMESTRIAL I 2014ACTIVITATE 2014ACTIVITATE 2015SEMESTRIAL I 2015SEMESTRIAL I 2016

LISTA CUPRINZAND INFORMATIILE SOLICITATE PRIN ART. 51, LIT. F, DIN OUG 109/2011 

RAPORT CUPRINZAND INFORMATIILE SOLICITATE PRIN ART. 51, LIT. G, DIN OUG 109/11  

RAPOARTE DE AUDIT 2012, 201320142015

 

 

Lucrari programate

Dezvoltare / investitii

Pentru noi constituie obligatii esentiale sa facem eforturi pentru modernizarea retelelor, instalatiilor si echipamentelor de lucru si sa continuam investitiile pentru cresterea ratei de acces a buzoienilor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Noutati / comunicate de presa

Formulare

Chestionar de satisfactie APORT

Va punem la dispozitie un chestionar in care aveti posibilitatea sa va spuneti opinia despre serviciile pe care vi le oferim.
Aici gasiti chestionarul de satisfactie APORT, http://www.aport.ara.ro/web/guest/chestionar

Club H2O

Intrati in club H2o

Doriti sa aflati informatii noi despre apa, importanta sa pentru noi toti, despre protectia mediului si despre activitatile organizate de Compania de Apa in acest sens? Intrati in Club H2O!

De la momentul infiintarii sale, Compania de Apa a fost in mijlocul comunitatii pe care o deserveste. Am inscris in valorile noastre fundamentale grija pe care o datoram fata de informarea clientilor nostri, cresterea gradului de constientizare a publicului vizavi de problematica mediului inconjurator, educarea unor comportamente responsabile fata de sursele de apa si consumul de apa. Sugestiile dumneavoastra privitoare la dezvoltarea Club H20 sunt binevenite.