Legislație

Principalele acte normative care guvernează activitatea de alimentare cu apă/canalizare.

Puteti găsi aici legi, hotărâri de guvern și de consiliu local, ordine ale miniștrilor și alte acte normative din sfera sectorului de apă/canal.