Cereri și avize

Obține online documentele de care ai nevoie

Aviz branșare racordare Persoane Fizice - doar municipiul Buzău

Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

 

Documente necesare:

 • Actul de identitate;
 • Actul de proprietate;
 • Planul de încadrare în zonă, scara 1:1000 (cadastral).

Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

Trage fișierele aici sau
Fișiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png; Dimensiune maximă: 2 MB.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Aviz branșare racordare Persoane Fizice -Județ

  Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

  Documente necesare:

  • Actul de identitate;
  • Actul de proprietate;
  • Planul de încadrare în zonă, scara 1:1000 (cadastral).

  Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

  Aviz branșare racordare Persoane Juridice - doar municipiul Buzău

  Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   

  Documente necesare:

  • Actul de proprietate;
  • Certificatul de inregistrare al firmei emis de Oficiul Registrului Comertului;
  • Planul de încadrare în zonă, scara 1:1000 (cadastral);
  • Breviarul de calcul în vederea eliberării avizului de principiu.

  Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   

  Trage fișierele aici sau
  Fișiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, jpeg, png; Dimensiune maximă: 2 MB.
   This field is for validation purposes and should be left unchanged.

   Aviz branșare racordare Persoane Juridice -Județ

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Documente necesare:

   • Actul de proprietate;
   • Certificatul de inregistrare al firmei emis de Oficiul Registrului Comertului;
   • Planul de încadrare în zonă, scara 1:1000 (cadastral);
   • Breviarul de calcul în vederea eliberării avizului de principiu.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere eliberare aviz amplasament

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Documente necesare:

   • Certificat de urbanism;
   • Dovada titlului asupra imobilului – terenului și/sau construcției;
   • Documentația tehnică (Memoriu tehnic)
   • Planul de încadrare în zonă, scara 1:1000 (cadastral);
   • Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate;
   • Document de plata al taxei de eliberare aviz.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

    

   Cerere eliberare contract tratare ape uzate -beneficiari

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Documente necesare:

   • Certificat de înregistrare al societății, emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Act(e) de proprietate/închiriere/concesiune/comodat al punctului/punctelor
    de lucru;
   • Act de identitate al administratorului societății;
   • Contract cu firma transportatoare care efectuează serviciul de vidanjare.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere de emitere Acord Deversare

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Documente necesare:

   • Certificat de înregistrare al societății, emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Act de identitate al administratorului societății;
   • Memoriu tehnic care să cuprindă descrierea sistemului de alimentare cu apă și a rețelei interioare de
    canalizare;
   • Autorizația de Gospodărire a Apelor (în cazul forajelor) în termen de valabilitate;
   • Autorizația de Mediu în termen de valabilitate;
   • Contractul de Prestări Servicii cu firma care efectuează serviciul de vidanjare;
   • Dovada achitării tarifului de emitere a acordului de deversare.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere de actualizare Acord Deversare

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate (în cerere) și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere emitere Acord pentru transportatorii apelor uzate

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Documente necesare:

   • Certificat de înregistrare al societății, emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Autorizația de Mediu în termen de valabilitate;
   • Certificat de înmatriculare al autovehicolului de transport al apei uzate;
   • Dovada achitării tarifului de emitere a acordului pentru transportatori de apă uzată.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere actualizare Acord pentru transportatorii apelor uzate

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate (în cerere) și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere emitere Acord Racordare la canalizare agenți economici

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Documente necesare:

   • Certificat de înregistrare al societății, emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
   • Autorizația de Mediu/autorizatia integrată de mediu/notificare de la APM conform Ordinului
    1798/2007 cu modificările și completările ulterioare, în termen de valabilitate;
   • Act de proprietate/închiriere/concesiune/comodat al punctului de lucru;
   • Memoriu tehnic detaliat;
   • Contract de evacuare a deseurilor rezultate din activitatea proprie.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere de actualizare Acord Racordare la canalizare agenți economici

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate (în cerere) și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Comandă externă analiză apă potabilă

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Comanda externă analiză apă uzată

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere de verificare metrologică contor de apă

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere de expertizare metrologică

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere scutire plată apartament nelocuit

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Cerere emitere convenție de facturare individuală

   Descarcă, completează și semnează cererea atașată mai jos.

   Completează datele de contact, încarcă documentele solicitate și mergi mai departe prin apăsarea butonului Trimite

   Întrebări frecvente

   Vezi toate

   Ce trebuie să fac pentru un branșament de apă/racord de canalizare?

   Procesul de aplicare se poate face în 5 pași simpli, ușor de înțeles. Iată ce aveți de făcut pentru a deveni client al Companiei de Apă S.A. Buzău:

   • Pasul 1: Aplicați pentru un aviz de principiu.
   • Pasul 2: Aplicați pentru un aviz tehnic de branșare sau racordare, respectiv proiect.
   • Pasul 3: Obțineți avizele necesare eliberării Autorizației de Construire/Avizul administratorului drumului pentru execuția lucrării.
   • Pasul 4: Efectuați lucrarea cu o firmă specializată.
   • Pasul 5: Semnați contractul de furnizare.

   Pentru detalii, vă rugăm accesați materialele de informare. Puteți descărca documentul complet aici(link).

   În cazul în care doriți să consultați lista cerințelor minime de îndeplinit de către un constructor pentru execuția lucrărilor de branșare și/sau racordare, o puteți consulta aici(link).

   Vezi detalii

   Ce este un acord de preluare?

   Acordul de preluare reprezintă documentul emis de Compania de Apă S.A. Buzău, în baza căruia se permite evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare. Consultați documentele necesare obținerii acestuia aici (link).

   Vezi detalii

   Ce trebuie să fac dacă avizul de amplasament sau avizul de principiu menționează necesitatea efectuării unei redimensionări, extinderi sau devieri de rețele?

   În cazul în care unul dintre cele două documente specifică necesitatea de executare a unei lucrări de redimensionare/extindere/deviere a rețelelor publice de apă și/sau canalizare, este necesar să parcurgeți următorii pași:

   Pasul 1: Solicitați emiterea unei teme de proiectare.

   Pasul 2: Solicitați întocmirea proiectului.

   Pasul 3: Solicitați execuția lucrării.

   În cazul în care doriți să consultați lista cerințelor minime de îndeplinit de către un constructor pentru execuția lucrărilor de redimensionare/extindere/deviere rețea publică de apă și canalizare, o regăsiți aici(link).

   Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului

   Declaratie privind utilajele şi echipamentele

   Vezi detalii