Regulamentul serviciului de apă și canalizare

Prevederile acestui regulament se aplică serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din ariile administrativ-teritoriale ale localităților membre ADI Buzău 2008.