Surse financiare

Precizarea surselor financiare pe baza cărora se desfășoară activitatea Companiei de Apă Buzău.

SURSE FINANCIARE
Prețuri și tarife (activități de bază/activități conexe)
Programe externe pentru finanțarea investițiilor