Codul de conduită etică

Codul Etic are un dublu rol: acela de a exprima angajamentele și responsabilitățile de natură etică cu privire la conducerea afacerilor și a activității Companiei și acela de a reglementa o serie de valori și principii care să ghideze comportamentul și activitatea tuturor salariaților Companiei