Despre noi

Suntem operatorul regional al serviciilor publice de apă și canalizare din județul Buzău.

Compania de Apă S.A. Buzău a fost înființată în urma reorganizării – prin divizare – a Regiei Autonome Municipale Buzău, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 277 din 29.11.2007 și funcționează ca operator regional începând cu 1 ianuarie 2008.

Avem ca principale obiecte de activitate:

  • captarea, tratarea, transportul şi distribuţia apei potabile;
  • colectarea şi epurarea apelor uzate;
  • asigurarea calității apei potabile, dar și a apelor uzate.

Principalele obiective ale Companiei sunt:

  • extinderea activităţii de furnizare a serviciilor de apă și canalizare pe întreaga arie de operare;
  • modernizarea infrastructurii;
  • creşterea calităţii serviciilor oferite utilizatorilor.