POIM 2014 – 2020

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BUZĂU ÎN PERIOADA 2014-2020

POIM Compania de Apa Buzau

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în localităţile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Tratatul de Aderare şi Directivele Europene relevante

Obiectivele specifice
Îmbunătăţirea calităţii apei prin:

 • creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă;
 • alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie;
 • creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului;
 • reducerea pierderilor de apă.

Îmbunătăţirea colectării şi tratării apei uzate prin:

 • extinderea reţelelor de canalizare existente;
 • înfiinţare reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 p.e.;
 • realizarea de staţii pompare apă uzată şi de reţele refulare aferente acestora;
 • construcţia de staţii de epurare tratarea şi valorificarea nămolului deshidratat

PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Proiectul se va implementa în două etape:

 • ETAPA I – până la data de 31.12.2023 cu finanţare din Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.
 • ETAPA II – se va implementa cu finanţare din Programul Dezvoltare Durabilă

VALOAREA PROIECTULUI

 • Valoarea totală este de 1.696.081.560 lei și include finanțarea Uniunii Europene în valoare de 1.141.478.243 lei.

Investiţiile în sistemele de alimentare cu apă şi apă uzată din cadrul proiectului sunt grupate în următoarele contracte:

 • 10 Contracte de lucrări, din care 4 contracte având ca obiect lucrări de reabilitare şi extindere a sistemelor de distribuţie apă şi canalizare și 6 contracte având ca obiect proiectare şi execuţie staţii de tratare a apei potabile şi de epurare a apei uzate, dar şi reţele de canalizare, foraje, rezervoare
 • 2 contracte de servicii

BENEFICIARII PROIECTULUI
În cadrul proiectului sunt incluse investiții în infrastructura de apă, incluzând un număr de 42 localități din 17 Unități Administrativ Teritoriale (U.A.T.) care momentan nu beneficiază de sisteme de distribuție a apei potabile sau au o acoperire parțială a serviciului și investiții în infrastructura de apă uzată pentru un număr de 58 de localități din 16 U.A.T.-uri care, momentan, nu beneficiază de sisteme de colectare a apei uzate sau acoperirea acestui serviciu este doar parțială.

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cine plătește înlocuirea contorului de apă?

Deutsche Online-Casinos bieten eine Vielzahl von Glücksspieloptionen für Spieler. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein breites Spektrum an Spielen aus. Von traditionellen Tischspielen wie Roulette und Blackjack bis hin zu modernen Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen finden Spieler eine abwechslungsreiche Auswahl.
Das beste deutsches online casino zeichnen sich auch durch großzügige Bonusangebote aus, darunter Willkommensboni, Freispiele und Treueprogramme. Spieler können sich auf eine sichere Spielumgebung verlassen, da diese Casinos von den relevanten Behörden reguliert und lizenziert sind.
Zahlungsmöglichkeiten in deutschen Online-Casinos sind vielfältig und umfassen Optionen wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Die meisten Casinos bieten auch mobile Plattformen an, sodass Spieler ihre Lieblingsspiele bequem von unterwegs aus genießen können.
Deutsche Online-Casinos sind bestrebt, erstklassige Unterhaltung und erstklassigen Service zu bieten. Spieler können eine Mischung aus Tradition und Innovation erleben, während sie ihre Glücksspielerfahrung in diesen Online-Casinos genießen.

La realizarea unor branșamente de apă noi, costul contorului revine operatorului, inclusiv toate costurile de înlocuire vor reveni Companiei de Apă S.A. Buzău. 

În situația în care contorul este deteriorat din cauze ce țin de utilizator (deteriorare, furt, îngheț, intervenții neautorizate etc.) costul înlocuirii îi revine utilizatorului.

Orice intervenție neautorizată va fi tratată conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

De ce apar diferențele de înregistrare între contorul de branșament și cantitatea totală de apă înregistrată de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot apărea din diferite cauze:

 1. Diferenţe de clasă de precizie – contoarele de branşament au clasa de precizie superioară, diferită de repartitoarele de costuri din apartamente (excepție făcând contoarele montate în condominii de către CAB).
 2. Pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament – în funcţie de locul de montare. Practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
 3. Punctele de consum necontorizate în imobil. Sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate, precum: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. În cazul în care aceste robinete sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
 4. Poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament – dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare (de regulă, orizontal) a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător, acestea înregistrează greşit. Orice deviere, cât de mică, a poziţiei de montare, produce erori de înregistrare.
 5. Necorelarea momentelor de citire – decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Proprietari/locatari.
Vezi detalii

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Pe site-ul nostru www.cabuzau.ro, accesați secțiunea Cum devin client.

Acolo veți regăsi un ghid pas cu pas pentru efectuarea operațiunii online.

Vezi detalii