Guvernanța corporativă

Compania de Apă S.A. Buzău este o persoană juridică înființată în urma reorganizării – prin divizare – a Regiei Autonome Municipale Buzău, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 277 din 29.11.2007.

Compania funcționează ca operator regional începând cu 1 ianuarie 2008.

Compania de Apă S.A. Buzău se află sub incidența prevederilor Ordonanței de Urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuţiile de autoritate tutelară, asupra operatorului regional Compania de Apă S.A. Buzău se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”.

Recrutare și selecție

Procedura de recrutare și selecție pentru organele de conducere a Companiei de Apă S.A. Buzău se efectuează în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016, Hotarârea de Guvern nr. 722 /2016, Legea nr. 31/1990 și Actul Constitutiv al Societății.

În procedura de selectie a organelor de conducere a Companiei de Apă S.A. Buzău se va avea în vedere și documentul Scrisoare de Așteptări, elaborată și aprobată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”, în calitate de autoritate tutelară.