Responsabilitate socială

Constienți fiind că putem furniza servicii de alimentare cu apă și de canalizare de calitate doar cu personal mulțumit, care lucrează într-un climat sigur, sănătos și stimulativ, am decis să dezvoltam un sistem de management al responsabilității sociale (SA 8000:2014), în cadrul căruia să asigurăm respectarea drepturilor angajaților, ameliorarea condițiilor de muncă, dar și relații mai bune cu comunitatea și alte părți interesate din exterior. Dorim să obținem astfel o creștere economică durabilă, să luptăm împotriva excluderii sociale, a riscului de somaj, să promovăm egalitatea de șanse și investițiile în capitalul uman.

Responsabilitatea Socială presupune și faptul că ne propunem să contribuim la o viață mai bună a comunităților locale pornind de la valorile noastre. Dorim să îi ajutăm pe cei din jurul nostru, să creștem gradul de conștientizare a problemelor de mediu și să ținem cont de diversitatea socială. Ca operator regional, acceptăm responsabilitatea socială care ne revine și angajamentul față de oamenii din întreaga comunitate.

Compania de Apă Buzău susține proiecte din următoarele domenii: educație, cultură, protecția mediului, sport și sănătate.