Prețuri și tarife

 

ANUNȚ

”Compania de Apă S.A. Buzău implementează -Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Buzău- în perioada 2014-2020-,  nr. 301/23.12.2019, proiect care are o valoare de peste 350 milioane euro și este cofinanțat de Uniunea Europeană, Guvernul României, Autorități Locale și Compania de Apă.

Pentru susținerea contribuției proprii a Companiei de Apă, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008 și toate Consiliile Locale implicate au aprobat prin Hotărârea  nr.19/27.11.2019 o strategie de tarifare care prevede ajustarea graduală a prețului apei potabile și a tarifului de canalizare-epurare pentru perioada 2020-2025, ajustarea fiind operată la data de 01 ianuarie a fiecărui an.

În acest context, Compania de Apă S.A. Buzău anunță intenția de ajustare a prețului apei potabile furnizate, a tarifului pentru serviciul de canalizare-epurare și a tarifelor la serviciile conexe activității de apă potabilă și canalizare-epurare. În  conformitate cu Decizia ANRSC nr.11/31.01.2020, pentru anul 2024 propunerile de ajustare sunt: pentru apa potabilă 6,50%, pentru canalizare-epurare 0,75%. Tarifele serviciilor conexe se vor  actualiza cu noul  preț  al combustibililor și materialelor utilizate. Noile prețuri și tarife vor cuprinde și indicele de inflație din anul 2023 comunicat de Institutul Național de Statistică. TVA -ul aplicabil este cel în vigoare la data prezentei de 9% la apă potabilă și canalizare și 19% la servicii conexe.”

 

 

 

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cum este determinat prețul apei?

În fundamentarea prețurilor/tarifelor aferente serviciilor de apă potabilă și canalizare-epurare, Compania de Apă Buzău respectă integral prevederile din legislație și aplică deciziile/hotărârile ierarhice competente emise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, avizate de Consiliul de Administrație și Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – ANRSC.

Tarifele sunt unice pe întreaga arie de operare.

Vezi detalii

Care sunt serviciile incluse în tariful pentru apă potabilă și pentru canalizare?

Factura însumează costul apei potabile furnizate la dumneavoastră acasă precum și colectarea apei folosite și a apei meteorice. Funcționarea acestor servicii implică, la fel ca în toate industriile și costuri de exploatare, întreținere, dezvoltare, modernizare precum și de protecție a mediului.

Toți acești factori sunt reflectați în tariful lunar al facturii, pentru ca dumneavoastră să beneficiați în continuare de servicii esențiale de calitate.

Vezi detalii