Prețuri și tarife

Prețurile și tarifele practicate de către Compania de Apă S.A. Buzău, începând cu 01.01.2024 sunt conform Strategiei de tarifare pentru perioada 2020-2025, parte a “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM.

Prețurile și tarifele sunt unice pe întreaga arie de operare.

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cum este determinat prețul apei?

În fundamentarea prețurilor/tarifelor aferente serviciilor de apă potabilă și canalizare-epurare, Compania de Apă Buzău respectă integral prevederile din legislație și aplică deciziile/hotărârile ierarhice competente emise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, avizate de Consiliul de Administrație și Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – ANRSC.

Tarifele sunt unice pe întreaga arie de operare.

Vezi detalii

Care sunt serviciile incluse în tariful pentru apă potabilă și pentru canalizare?

Factura însumează costul apei potabile furnizate la dumneavoastră acasă precum și colectarea apei folosite și a apei meteorice. Funcționarea acestor servicii implică, la fel ca în toate industriile și costuri de exploatare, întreținere, dezvoltare, modernizare precum și de protecție a mediului.

Toți acești factori sunt reflectați în tariful lunar al facturii, pentru ca dumneavoastră să beneficiați în continuare de servicii esențiale de calitate.

Vezi detalii