Care sunt serviciile incluse în tariful pentru apă potabilă și pentru canalizare?

Factura însumează costul apei potabile furnizate la dumneavoastră acasă precum și colectarea apei folosite și a apei meteorice. Funcționarea acestor servicii implică, la fel ca în toate industriile și costuri de exploatare, întreținere, dezvoltare, modernizare precum și de protecție a mediului.

Toți acești factori sunt reflectați în tariful lunar al facturii, pentru ca dumneavoastră să beneficiați în continuare de servicii esențiale de calitate.

Alte întrebări din această categorie

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

Cum este determinat prețul apei?

În fundamentarea prețurilor/tarifelor aferente serviciilor de apă potabilă și canalizare-epurare, Compania de Apă Buzău respectă integral prevederile din legislație și aplică deciziile/hotărârile ierarhice competente emise de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008, avizate de Consiliul de Administrație și Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – ANRSC.

Tarifele sunt unice pe întreaga arie de operare.

Vezi detalii

De ce nu pot renunța la racordul de canalizare dacă am fosă septică, deși strada are sistem public de canalizare?

Pentru prevenirea poluării solului și a corpurilor de apă subterane, prin Directiva Uniunii Europene 2006/118/CE s-au stabilit măsuri concrete de conformare.

În acest sens, România a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1, prin care Compania de Apă S.A. Buzău a înființat sisteme noi de colectare și epurare a apelor uzate. Astfel, am realizat, cu titlu gratuit, racordurile la canalizare pentru toate imobilele inventariate la data demarării proiectului. 

Legislația specifică din România a fost aliniată la normativele și directivele UE. Astfel, prin noile reglementări cuprinse în Legea 241/2006 a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare care au intrat în vigoare începând cu 10 septembrie 2015, s-a interzis folosirea foselor septice și a puțurilor absorbante la evacuarea apelor uzate: art. 31 alin. 14 „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată* care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.” 

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

*prin stație de epurare avansată se înțelege acel sistem care, prin metode fizico-chimice și biologice speciale realizează, pe lângă scoaterea suspensiilor gravimetrice, și eliminarea tuturor substanțelor toxice dizolvate din apa uzată: amoniu, nitriți, nitrați, fosfați). Art. 39, alin 4 coroborat cu art. 40, alin 1 „Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art.31 alin.14 constituie CONTRAVENȚIE și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Vezi detalii