Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Alte întrebări din această categorie

Vezi toate

Care sunt serviciile incluse în tariful pentru apă potabilă și pentru canalizare?

Factura însumează costul apei potabile furnizate la dumneavoastră acasă precum și colectarea apei folosite și a apei meteorice. Funcționarea acestor servicii implică, la fel ca în toate industriile și costuri de exploatare, întreținere, dezvoltare, modernizare precum și de protecție a mediului.

Toți acești factori sunt reflectați în tariful lunar al facturii, pentru ca dumneavoastră să beneficiați în continuare de servicii esențiale de calitate.

Vezi detalii

De ce nu pot renunța la racordul de canalizare dacă am fosă septică, deși strada are sistem public de canalizare?

Pentru prevenirea poluării solului și a corpurilor de apă subterane, prin Directiva Uniunii Europene 2006/118/CE s-au stabilit măsuri concrete de conformare.

În acest sens, România a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu, Axa prioritară 1, prin care Compania de Apă S.A. Buzău a înființat sisteme noi de colectare și epurare a apelor uzate. Astfel, am realizat, cu titlu gratuit, racordurile la canalizare pentru toate imobilele inventariate la data demarării proiectului. 

Legislația specifică din România a fost aliniată la normativele și directivele UE. Astfel, prin noile reglementări cuprinse în Legea 241/2006 a Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare care au intrat în vigoare începând cu 10 septembrie 2015, s-a interzis folosirea foselor septice și a puțurilor absorbante la evacuarea apelor uzate: art. 31 alin. 14 „Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată* care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.” 

Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

*prin stație de epurare avansată se înțelege acel sistem care, prin metode fizico-chimice și biologice speciale realizează, pe lângă scoaterea suspensiilor gravimetrice, și eliminarea tuturor substanțelor toxice dizolvate din apa uzată: amoniu, nitriți, nitrați, fosfați). Art. 39, alin 4 coroborat cu art. 40, alin 1 „Nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art.31 alin.14 constituie CONTRAVENȚIE și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Vezi detalii

Mi se facturează apa dacă sunt alimentat dintr-un puț/foraj propriu?

Serviciul de canalizare se plăteşte de către orice persoană conectată la reţeaua de canalizare, indiferent de modul de alimentare cu apă. 

Dacă în acest moment deversați ape uzate în reţeaua publică fără să aveți un contract cu Compania de Apă  S.A. Buzău, atunci este necesar să ne contactați.

Vezi detalii