Inginer Proiectare Investiții – Departament Tehnic

Compania de Apă S.A. Buzău organizează concurs pentru ocuparea postului de Inginer Proiectare Investiții – Departament Tehnic.

Condiții de participare:

-studii superioare tehnice (Construcții hidrotehnice/ Instalații în construcții- Alimentari cu apă și canalizare sau echivalente) ;

-vechime în muncă minimum 3 ani;

-experiența profesională în domeniul studiilor;

-abilități în operarea PC (Autocad, MS Office);

– posesor permis auto categoria B.

Postul presupune activități de întocmire documentații tehnice, detalii de execuție, proiectare tehnice, devize, antemăsuratori în domeniul rețelelor de apă și canalizare.

Constituie avantaj experiența profesională  (minimum 3 ani) în proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și asistență tehnică  pe perioada de execuție a lucrărilor în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

Pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului, vă veți adresa la Departamentul Managementul Resurselor Umane, tel 0238720356, int.123.

Vrei să faci parte din echipa noastră?

This field is for validation purposes and should be left unchanged.