Ce este POIM 2014 - 2020

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020 si in acord cu Cadrul Strategic Comun

si Documentul de Pozitie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientata spre obiectivele Strategiei Europa 2020, in corelare cu Programul National pentru Reforma si cu Recomandarile Specifice de Tara, concentrandu-se asupra cresterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin masuri de eficienta energetica si promovare a energiei verzi, precum si prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul si o utilizare mai eficienta a resurselor.

Prioritatile de finantare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directa a doua dintre cele cinci provocari de dezvoltare identificate la nivel national: Infrastructura si Resursele.

POIM finanteaza activitati din patru sectoare: infrastructura de transport, protectia mediului, managementul riscurilor si adaptarea la schimbarile climatice, energie si eficienta energetica, contribuind la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. 

In vederea atingerii obiectivelor propuse, in cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

AXA PRIORITARA 3.2 

Sectorul de apa este finantat de Axa prioritara 3.2 -  Creşterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei. 

Beneficiari  sunt  Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Operatorii Regionali (OR) de Apa

Avand in vedere faptul ca aglomerarile sub 2.000 l.e. au o capacitate economica limitata, acestea pot fi finantate in situatii exceptionale, in corelare cu prioritatile din Master Plan si fundamentat din punct de vedere tehnic si economic, si doar numai pentru sisteme centralizate, sistemele individuale de epurare nefiind incluse.

Actiunile propuse vor contribui la atingerea rezultatului propus prin continuarea strategiei investitionale integrate prin intermediul operatorilor regionali, strategie demarata prin programele SAMTID si ISPA si consolidata prin POS Mediu 2007-2013. Actiunile integrate vor asigura finantarea investitiilor care contribuie direct la obiectivele Directivelor Europene, prin extinderea ariei de operare a companiilor regionale de apa spre aglomerarile intre 2.000 si 10.000 l.e., promovand totodata principiul solidaritatii de sustinere a localitatilor cu un nivel de suportabilitate scazuta prin politica tarifara. 

Incidente

Dezvoltare / investitii

Pentru noi constituie obligatii esentiale sa facem eforturi pentru modernizarea retelelor, instalatiilor si echipamentelor de lucru si sa continuam investitiile pentru cresterea ratei de acces a buzoienilor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Noutati / comunicate de presa

Formulare

Analize calitatea apei

Analizele sunt efectuate conform Programelor de monitorizare a calitatii apei potabile avizate de DSP Buzau, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare citeste mai mult

Club H2O

Intrati in club H2o

Doriti sa aflati informatii noi despre apa, importanta sa pentru noi toti, despre protectia mediului si despre activitatile organizate de Compania de Apa in acest sens? Intrati in Club H2O!

De la momentul infiintarii sale, Compania de Apa a fost in mijlocul comunitatii pe care o deserveste. Am inscris in valorile noastre fundamentale grija pe care o datoram fata de informarea clientilor nostri, cresterea gradului de constientizare a publicului vizavi de problematica mediului inconjurator, educarea unor comportamente responsabile fata de sursele de apa si consumul de apa. Sugestiile dumneavoastra privitoare la dezvoltarea Club H20 sunt binevenite.