„Apeductul” sau Drumul Apei în zona de sud-vest a județului Buzău

Am pornit acest proiect cu o linie trasată pe hartă. Linia respectivă marca direcția pe care doream să pornească alimentarea cu apă potabilă în localitățile din zona de sud-vest a județului Buzău. Mai exact, vorbim despre șapte comune – UAT Ulmeni – Clondiru, Băltăreți și Sărata, UAT Săhăteni – Vintileanca și Săhăteni, UAT Amaru – Amaru și Dulbanu și un cost de 27 de milioane de lei.

Poate că vă întrebați ce rol are o conductă de aproximativ 51.902 metri ce străbate tot acest spațiu?

Apeductul este un proiect amplu ce reflectă „drumul apei” în zona de sud-vest a României, zonă fără de acces facil la acest prețios lichid al vieții sau cu acces limiat de condiții. Amintim, în acest context, situația apei de la Amaru, apă netratabilă, în afara parametrilor calității Legii Apei Potabile, deci imposibil de consumat sau de utilizat pentru activitățile gospodărești. Aici intervine „drumul apei” care va transporta apa potabilă de la Lipia, înlocuind astfel apa neutilizabilă de la Amaru.

Cu noile condiții meteorologice, schimbările climatice și, mai ales încălzirea globală, în zona de câmpie a județului Buzău agricultura și industria s-au văzut nevoite să se adapteze. Din această cauză, cea care a avut de suferit a fost pânza freatică, mai ales din cauza utilizătii intense a îngrășămintelor. Pe perioade lungi de timp, acest lucru a avut un ecou ce s-a reflectat în calitatea apei. La aceasta se adaugă și argumentul de mai sus: apa imposibil de utilizat de la Amaru.

În 2018, proiectul APEDUCT pornește cu pași clari către un studiu de amploare. Efortul susținut de a întocmi un proiect tehnic complex s-a bazat pe identificarea celei mai bune alternative tehnico-economice pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților din UAT-urile menționate, în conformitate cu Legea Calității Apei Potabile nr. 458/2002. Soluția identificată în acest studiu de specialitate se concretizează în 2019, iar autorizația de construire aferentă proiectului este obținută în martie 2021.

Proiectul a fost împărțit în două faze de realizare. În prima fază, aria de acoperire a lucrărilor de înființare acoperă zona Săhăteni – 2933 locuitori, Ulmeni – 1662 locuitori și Amaru – 2640 locuitori, cumulează un total de 7235 locuitori ai populației deservite. În cea de-a doua fază, apeductul vine cu posibilitatea de extindere, astfel că este proiectat să acopere și consumul de apă potabilă din comunele Breaza – 2913 locuitori, Movila Banului – 2726 locuitori, Glodeanu Sărat – 2351 persoane, Mihăilești – 2084 locuitori și Năeni – 1806 locuitori, totalul fiind de 11880 de locuitori din zona de sud-vest a județului Buzău.

Proiectul a fost abordat și prioritizat în funcție de posibilitatea de finanțare a Companiei de Apă S.A. Buzău.

Etapa întâi este împărțită în 6 loturi.

Lotul 1 a fost finalizat cu succes în luna aprilie 2022. Lucrările au fost terminate cu trei luni mai devreme, termenul de finalizare fiind stabilit pentru iulie 2022. Lotul 1 cuprinde 17 km de conductă ce face legătura între Gospodăria de Apă Vâlcele, Ulmeni și Gospodăria de Apă de la Săhăteni. Totodată, aici se realizează și legătura cu Lotul 2.

Lucrările din Lotul 2 s-au finalizat și cuprind conducta de transport apă potabilă de la nod 3 la nod 4 (Conducta de Transport Apă Potabilă către Vintileanca – 4,2 km. de rețea) și înființarea Gospodăriei de apă Vintileanca. Contractul a fost atribuit la valoarea de 2.061.012,71 lei.

Lucrările la Lotul 3 se desfășoară concomitent cu acelea de la Lotul 4 și Lotul 5.

Lotul 3 cuprinde lucrările de înființare a frontului de captare Lipia (cu 4 foraje de adâncime noi), conducta de aducțiune apă brută (1,3 km.) până la Gospodaria nouă de apă Lipia, înființarea  Gospodăriei de Apă Lipia, realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică, conducta de transport apă potabilă de la Gospodăria de apă Lipia până la joncțiunea cu Lot 1 (15,7 km. conductă de transport).

Lucrările la Lot 3 au demarat în luna august 2023 la Gospodăria nouă de Apă Lipia unde s-au turnat deja elementele de beton la stație. Lucrările la căminele de linie se desfășoară în paralel cu cele de la conductă. Contractul în execuție are o valoare de 14.170.833 lei.

Lotul 4 cuprinde lucrările de înființare a 3,7 km. rețea de transport de la Gospodăria de Apă Vintileanca până la limita UAT Săhăteni cu UAT Amaru, acesta fiind punctul unde se va conecta investiția UAT Amaru. Perioada de execuție este 2023-2024. Valoarea deviz Proiectant este de 1.636.772,947 lei.

Lotul 5 cuprinde lucrările de înființare a 2,5 km rețea de aducțiune – de la nodul 1 până la Gospodăria de Apă Clondiru, retehnologizare Gospodărie de Apă Clondiru cu o valoare estimată de 776.106,72 lei. Execuția a fost demarată, cu termen de finalizare iunie 2024.

Proiectul Apeduct este una dintre cele mai mari investiții finanțate de un operator din surse proprii din România și reprezintă un exemplu de succes al eforturilor de a asigura accesul la apă potabilă în comunitățile rurale. Având în vedere acest aspect, precum și amploarea proiectului și situația existentă în toate UAT-urile cuprinse în obiectivul investițional „Apeduct” și prin eforturi susținute, Lotul 3, Lotul 4 și Lotul 5 se execută simultan.

Să vorbim și despre actualizările proiectului și perspectivele noului an. Pentru anul 2024 se va finaliza alimentarea din sursa Lipia a satelor Săhăteni și Vintileanca, inclusiv a Gospodăriei de Apă din satul Clondiru, în funcție de ritmul de execuție a lucrărilor.

De asemenea, în ceea ce privește faza a doua a proiectului:

  1. UAT Movila Banului a depus cerere de finanțare Anghel Saligny pentru lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu apă în satele Cioranca și Limpeziș. Volumele necesare alimentării cu apă vor fi furnizate din Apeduct;
  2. UAT Săhăteni a obținut Aviz din partea Operatorului (Compania de Apă S.A. Buzău) pentru alimentarea cu apă a localităților Găgeni și Istrița de Jos din Apeduct;
  3. UAT Glodeanu Sărat, UAT Amaru și UAT Breaza sunt în etapa de obținere a finanțării pentru lucrările de alimentare cu apă din Apeduct (lucrări estimate a fi începute în cursul anului 2024)

În faza de proiectare se află investiția pentru sat Șarânga ce se va alimenta din apeduct.

În faza întâi a proiectului va apărea Lotul 6, ce pornește de la zero cu o nouă documentație și care vizează Stația de tratare a apei brute din Frontul nou de captare Lipia (cele 4 foraje noi din Lot 3), în cazul în care se vor constata depășiri la unii indicatori de calitate ai apei potabile distribuite.

Linia trasată pe hartă a ajuns la aceste perspective, linie pornită în 2018 drept idee. Acum, e concretizată în conducte, avize și chiar extinderea proiectului, pentru că, între timp, cei aproape 52 km au devenit 61!

În România, asigurarea apei potabile provine din surse de suprafață, surse subterane și surse mixte. Acest aspect indică diversitatea surselor de apă din țară, iar proiectul demarat de noi deschide căi spre a asigura drumul apei în zona Bărăganului, sărăcită de acest lichid esențial pentru traiul de zi cu zi.

Nu ne oprim aici fiindcă avem în desfășurare și alte proiecte care vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și de canalizare în județul Buzău.

Apa e ca speranța. Poate pătrunde oriunde, iar nouă ne pasă de apă, ne pasă de oameni!

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cine plătește înlocuirea contorului de apă?

Deutsche Online-Casinos bieten eine Vielzahl von Glücksspieloptionen für Spieler. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein breites Spektrum an Spielen aus. Von traditionellen Tischspielen wie Roulette und Blackjack bis hin zu modernen Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen finden Spieler eine abwechslungsreiche Auswahl.
Das beste deutsches online casino zeichnen sich auch durch großzügige Bonusangebote aus, darunter Willkommensboni, Freispiele und Treueprogramme. Spieler können sich auf eine sichere Spielumgebung verlassen, da diese Casinos von den relevanten Behörden reguliert und lizenziert sind.
Zahlungsmöglichkeiten in deutschen Online-Casinos sind vielfältig und umfassen Optionen wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Die meisten Casinos bieten auch mobile Plattformen an, sodass Spieler ihre Lieblingsspiele bequem von unterwegs aus genießen können.
Deutsche Online-Casinos sind bestrebt, erstklassige Unterhaltung und erstklassigen Service zu bieten. Spieler können eine Mischung aus Tradition und Innovation erleben, während sie ihre Glücksspielerfahrung in diesen Online-Casinos genießen.

La realizarea unor branșamente de apă noi, costul contorului revine operatorului, inclusiv toate costurile de înlocuire vor reveni Companiei de Apă S.A. Buzău. 

În situația în care contorul este deteriorat din cauze ce țin de utilizator (deteriorare, furt, îngheț, intervenții neautorizate etc.) costul înlocuirii îi revine utilizatorului.

Orice intervenție neautorizată va fi tratată conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

De ce apar diferențele de înregistrare între contorul de branșament și cantitatea totală de apă înregistrată de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot apărea din diferite cauze:

  1. Diferenţe de clasă de precizie – contoarele de branşament au clasa de precizie superioară, diferită de repartitoarele de costuri din apartamente (excepție făcând contoarele montate în condominii de către CAB).
  2. Pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament – în funcţie de locul de montare. Practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
  3. Punctele de consum necontorizate în imobil. Sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate, precum: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. În cazul în care aceste robinete sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
  4. Poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament – dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare (de regulă, orizontal) a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător, acestea înregistrează greşit. Orice deviere, cât de mică, a poziţiei de montare, produce erori de înregistrare.
  5. Necorelarea momentelor de citire – decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Proprietari/locatari.
Vezi detalii

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Pe site-ul nostru www.cabuzau.ro, accesați secțiunea Cum devin client.

Acolo veți regăsi un ghid pas cu pas pentru efectuarea operațiunii online.

Vezi detalii