S-a semnat Contractul de Lucrări CL10 (POIM)

Continuăm munca susținută și dezvoltarea în ceea ce privește infrastructura de apă și apă uzată. Astăzi, 15 Ianuarie, am semnat contractul de lucrări CL10 (POIM) – Rețele de alimentare cu apă în localitățile: Râmnicu Sărat, Pătârlagele, Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Mușcel, Mărunțișu și Măgura și rețele de canalizare în localitățile: Râmnicu Sărat, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Lunca, Valea Viei, Mărunțișu, Poienile și Mușcel.

Contractul de lucrări are o valoare de 89.474.911,75 lei, fără TVA și va avea o durată maximă de execuție de 913 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 36 luni. Antreprenorul general ce va implementa acest contract este Asocierea Keyboard SRL – Hydrostroy AD.

Investițiile din cadrul acestui contract se vor executa în 3 UAT-uri din județul Buzău, respectiv:

  • UAT Râmnicu Sărat (Municipiul Râmnicu Sărat),
  • UAT Pătârlagele (Valea Sibiciului, Valea Lupului, Valea Viei, Mușcel, Mărunțișu, Sibiciul de Sus, Lunca, Poienile),
  • UAT Măgura (Măgura).

În tabelul de mai jos pot fi vizualizate concret investițiile.

Obiectivele ce vor fi atinse prin realizarea lucrărilor ce fac obiectul acestui contract sunt:

UAT RÂMNICU SĂRAT :

Extindere sistem distribuție apă: 0,249 Km

Reabilitare sistem distribuție apă: 11,903 Km

Extindere sistem canalizare: 8,792 Km

Reabilitare sistem canalizare: 1,096 Km

Principalele deficiențe ale sistemului de alimentare cu apă:

Rețeaua de distribuție înregistrează avarii dese, cauzate de vechime din cauza căreia acestea se află într-o stare avansată de uzură și degradare și conduc la pierderi frecvente de apă. Conductele propuse spre reabilitare sunt conducte din fontă, oțel, cu o vechime cuprinsă între 25-59 ani.

Principalele deficiențe ale sistemului de canalizare:

Există zone neacoperite de rețele de canalizare.

O parte din colectoarele existente nu au adâncimea necesară pentru a prelua racordurile, fiind pozate peste adâncimea de îngheț. De asemenea, alte colectoare sunt din beton, având o vechime foarte mare și prezintă și infiltrații.

Investițiile din contractul semnat astăzi vin în completarea investițiilor aflate în derulare în alte contracte de lucrări, al căror beneficiar este tot Municipiul Rm. Sărat, astfel:

  • în CL4 se execută un bazin de retenție ape uzate la Stația de epurare a municipiului;
  • în CL5 se execută 20 de foraje noi, se reabilitează 3,8 km din conducta de aducțiune/transport existentă, se execută 1,1 km conductă de aducțiune/transport nouă, se construiește o nouă stație de tratare și o stație de clorinare, se reabilitează 5 rezervoare de înmagazinare a apei și, nu în ultimul rând, se execută Conducte de descărcare în emisar/evacuare apă spălare cu o lungime de 3,5 km.

UAT PĂTÂRLAGELE:

Extindere sistem distribuție apă: 24,297 Km

Extindere sistem canalizare: 35,116 Km

Principalele deficiențe ale sistemului de alimentare cu apă:

Grad insuficient de acoperire de alimentare cu apă în Sibiciu de Sus, Valea Lupului (localități fără sistem de alimentare cu apă), Valea Viei (localitate cu acces la sistemul de alimentare doar parțial), Valea Sibiciului, Mușcel;

Capacitatea insuficientă de transport a rețelelor de distribuție existente din localitatea Lunca conduce la funcționarea rețelelor deficitar, din punct de vedere al asigurării debitului și al presiunii necesare la consumator. Capacitatea insuficientă de transport se datorează, în principal, datorită modului de funcționare a sistemului de alimentare și distribuție a apei potabile. Sistemul de distribuție este alimentat gravitațional și prin pompare din rezervoarele existente și deservește localitățile Pătârlagele, Sibiciu de Sus, Valea Viei, Lunca, Crâng și Fundăturile.

Principalele deficiențe ale sistemului de canalizare:

Existența unor zone locuite, dar neacoperite de rețeaua de canalizare – Lunca, Valea Lupului, Sibiciu de Sus, Valea Viei, Mușcel. De aici decurg următoarele inconveniente: riscuri asupra sănătății populației; neconformarea Operatorului Regional la cerințele Uniunii Europene; risc de contaminare a surselor de apă potabilă din zonă.

Dezvoltarea urbanistică a zonei a condus la apariția unor cartiere nou construite sau în prelungirea unor străzi existente unde s-au construit imobile noi.

Investițiile din contractul semnat astăzi vin în completarea altor investiții, aflate în derulare în contractul de lucrări nr 6.

UAT MĂGURA

Extindere sistem distribuție apă: 5,677 Km

Reabilitare sistem distribuție apă: 5,300 Km

Principalele deficiențe ale sistemului de alimentare cu apă:

Durata de viață a conductelor de distribuție din oțel, realizate începând cu anul 1989, este depășită, prezintă avarii frecvente datorită atât materialului din care sunt realizate, cât și datorită timpului îndelungat de funcționare. Aceste avarii conduc la pierderi de apă, respectiv la întreruperea frecventă a furnizării de apă potabilă consumatorilor.

Având în vedere că, cea mai mare parte a rețelelor de distribuție cu durată de viață depășită este în lungul sau paralel cu drumul național DN10, intervenția pentru remedierea avariilor este cu atât mai costisitoare, pentru Beneficiar, de multe ori fiind necesară și refacerea anumitor părți componente ale acestui drum. În multe cazuri, pentru refacerea avariilor a fost necesară închiderea (blocarea) unui sens de mers, creându-se astfel blocaje în trafic.

Investițiile din contractul semnat astăzi vin în completarea altor investiții, aflate în derulare în contractul de lucrări nr 6.

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cine plătește înlocuirea contorului de apă?

Deutsche Online-Casinos bieten eine Vielzahl von Glücksspieloptionen für Spieler. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein breites Spektrum an Spielen aus. Von traditionellen Tischspielen wie Roulette und Blackjack bis hin zu modernen Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen finden Spieler eine abwechslungsreiche Auswahl.
Das beste deutsches online casino zeichnen sich auch durch großzügige Bonusangebote aus, darunter Willkommensboni, Freispiele und Treueprogramme. Spieler können sich auf eine sichere Spielumgebung verlassen, da diese Casinos von den relevanten Behörden reguliert und lizenziert sind.
Zahlungsmöglichkeiten in deutschen Online-Casinos sind vielfältig und umfassen Optionen wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Die meisten Casinos bieten auch mobile Plattformen an, sodass Spieler ihre Lieblingsspiele bequem von unterwegs aus genießen können.
Deutsche Online-Casinos sind bestrebt, erstklassige Unterhaltung und erstklassigen Service zu bieten. Spieler können eine Mischung aus Tradition und Innovation erleben, während sie ihre Glücksspielerfahrung in diesen Online-Casinos genießen.

La realizarea unor branșamente de apă noi, costul contorului revine operatorului, inclusiv toate costurile de înlocuire vor reveni Companiei de Apă S.A. Buzău. 

În situația în care contorul este deteriorat din cauze ce țin de utilizator (deteriorare, furt, îngheț, intervenții neautorizate etc.) costul înlocuirii îi revine utilizatorului.

Orice intervenție neautorizată va fi tratată conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

De ce apar diferențele de înregistrare între contorul de branșament și cantitatea totală de apă înregistrată de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot apărea din diferite cauze:

  1. Diferenţe de clasă de precizie – contoarele de branşament au clasa de precizie superioară, diferită de repartitoarele de costuri din apartamente (excepție făcând contoarele montate în condominii de către CAB).
  2. Pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament – în funcţie de locul de montare. Practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
  3. Punctele de consum necontorizate în imobil. Sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate, precum: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. În cazul în care aceste robinete sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
  4. Poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament – dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare (de regulă, orizontal) a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător, acestea înregistrează greşit. Orice deviere, cât de mică, a poziţiei de montare, produce erori de înregistrare.
  5. Necorelarea momentelor de citire – decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Proprietari/locatari.
Vezi detalii

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Pe site-ul nostru www.cabuzau.ro, accesați secțiunea Cum devin client.

Acolo veți regăsi un ghid pas cu pas pentru efectuarea operațiunii online.

Vezi detalii