COMUNICAT DE PRESĂ – Prezentarea principalelor investiții ce se vor realiza în cadrul CL3

Prezentarea principalelor investiții ce se vor realiza în cadrul CL3

Compania de Apă S.A. Buzău implementează „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” ( cod SMIS 133649), finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), care are ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante, dar și pentru a asigura populației condiții mai bune de viață și sănătate.

În data de 05.10.2022, Compania de Apă S.A. Buzău va semna cu Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU SA – CONCAS SA contractul de lucrări CL3- “Rețele de canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate în localitatea Beceni”. Investițiile din cadrul acestui contract se vor executa în 3 UAT-uri din județul Buzău, respectiv: UAT Beceni, UAT Cernătești, UAT Săpoca.

     Contractul de lucrări are o valoare de 101.705.360,86 lei, fără TVA și va avea o durată maximă de execuție de 913 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 60 luni.

     În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări:

 Aglomerarea Beceni

 • Înființare sistem nou de canalizare în localitățile Dogari, Gura Dimieni, Mărgăriți, Izvoru Dulce și Fulga (aparținând UAT Cernătești si parte din Aglomerarea Beceni);
 • Extindere rețea canalizare existentă în localitățile Beceni și Valea Părului;
 • Transportul apelor uzate rezultate către stația de epurare se va face prin utilizarea a 19 stații noi de pompare;
 • Tratarea apelor uzate colectate de la toate localitățile aferente Aglomerării Beceni se va realiza în stația de epurare Beceni. Datorită extinderii sistemului de canalizare, în urma implementării prezentului contract de lucrări, stația de epurare existentă nu va mai avea capacitatea de a trata volumul de ape uzate rezultate, motiv pentru care se va crește capacitatea stației de epurare cu încă 2394 locuitori echivalenți.

  Aglomerarea Săpoca

Localitățile Săpoca si Mătești nu dispun în prezent de rețea de colectare ape uzate menajere în sistem centralizat. Colectarea apelor uzate se face individual cu ajutorul foselor septice.

Astfel, se vor realiza următoarele investiții:

 • Înființarea unui sistem nou de canalizare ce va prelua apele uzate menajere ale gospodăriilor din localitățile Săpoca și Mătești;
 • Evacuarea apelor uzate rezultate și transferul acestora către stația de epurare Buzău, prin Vernești;
 • Transferul apelor uzate colectate se va realiza utilizând 8 stații de pompare. Ultima stație va pompa apele colectate pe sub albia Râului Buzău și a canalului energetic (subtraversare – 381 ml) până în localitatea Vernești.

 Aglomerarea Cernătești

În Comuna Cernătești au fost realizate de Primăria Cernătești 2 stații de epurare, acestea fiind proiectate pentru epurarea mecano- biologică a apelor uzate menajere.

 1. Stația de epurare Cernătești – 1.500 locuitori echivalenți emisar Râul Slănic;
 2. Stația de epurare Zărneștii de Slănic – stație de epurare nouă, dar care nu este funcțională deoarece consumatorii nu sunt racordați, emisar Râul Slănic.

În contractul de lucrări nr. 3 se vor realiza următoarele:

 • Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Cernătești și Zărneștii de Slănic;
 • Creșterea gradului de racordare a gospodăriilor la rețeaua de canalizare existentă și execuția de noi racorduri la rețeaua de canalizare nou înființată;
 • Transportul apelor uzate rezultate către stațiile de epurare se va face prin utilizarea a 2 stații noi de pompare în Cernătești și a 5 stații noi de pompare în Zărneștii de Slănic;
 • Tratarea apelor uzate rezultate se va realiza în SEAU Cernătești (existentă), pentru gospodăriile din localitatea Cernătești, iar pentru gospodăriile din localitatea Zărneștii de Slănic va fi pusă în funcțiune SEAU Zărneștii de Slănic (existentă).

 

Prin dezvoltarea/înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate se vor îmbunătăți condițiile de viață ale cetățenilor din aria beneficiară a contractului de lucrări și, implicit, se va reduce riscul de îmbolnăvire în UAT-urile beneficiare.

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cine plătește înlocuirea contorului de apă?

Deutsche Online-Casinos bieten eine Vielzahl von Glücksspieloptionen für Spieler. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein breites Spektrum an Spielen aus. Von traditionellen Tischspielen wie Roulette und Blackjack bis hin zu modernen Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen finden Spieler eine abwechslungsreiche Auswahl.
Das beste deutsches online casino zeichnen sich auch durch großzügige Bonusangebote aus, darunter Willkommensboni, Freispiele und Treueprogramme. Spieler können sich auf eine sichere Spielumgebung verlassen, da diese Casinos von den relevanten Behörden reguliert und lizenziert sind.
Zahlungsmöglichkeiten in deutschen Online-Casinos sind vielfältig und umfassen Optionen wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Die meisten Casinos bieten auch mobile Plattformen an, sodass Spieler ihre Lieblingsspiele bequem von unterwegs aus genießen können.
Deutsche Online-Casinos sind bestrebt, erstklassige Unterhaltung und erstklassigen Service zu bieten. Spieler können eine Mischung aus Tradition und Innovation erleben, während sie ihre Glücksspielerfahrung in diesen Online-Casinos genießen.

La realizarea unor branșamente de apă noi, costul contorului revine operatorului, inclusiv toate costurile de înlocuire vor reveni Companiei de Apă S.A. Buzău. 

În situația în care contorul este deteriorat din cauze ce țin de utilizator (deteriorare, furt, îngheț, intervenții neautorizate etc.) costul înlocuirii îi revine utilizatorului.

Orice intervenție neautorizată va fi tratată conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

De ce apar diferențele de înregistrare între contorul de branșament și cantitatea totală de apă înregistrată de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot apărea din diferite cauze:

 1. Diferenţe de clasă de precizie – contoarele de branşament au clasa de precizie superioară, diferită de repartitoarele de costuri din apartamente (excepție făcând contoarele montate în condominii de către CAB).
 2. Pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament – în funcţie de locul de montare. Practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
 3. Punctele de consum necontorizate în imobil. Sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate, precum: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. În cazul în care aceste robinete sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
 4. Poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament – dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare (de regulă, orizontal) a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător, acestea înregistrează greşit. Orice deviere, cât de mică, a poziţiei de montare, produce erori de înregistrare.
 5. Necorelarea momentelor de citire – decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Proprietari/locatari.
Vezi detalii

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Pe site-ul nostru www.cabuzau.ro, accesați secțiunea Cum devin client.

Acolo veți regăsi un ghid pas cu pas pentru efectuarea operațiunii online.

Vezi detalii