DREPT LA REPLICĂ

Ca urmare a unor subiecte dezbătute în emisiunea din data de 16.04.2024, „Sens Direct”, apărută pe canalul FOCUS TV, subiecte ce au atins prețul apei, detaliile ce se regăsesc pe factura de apă, prețul apei meteorice, am solicitat dreptul la replică în cadrul aceleiași emisiuni.

În primul rând, în ceea ce privește informația conform căreia suntem operatorul regional cu cea mai scumpă apă din țară și cel mai mare tarif la canalizare, afirmație reluată de multe ori pe parcursul emisiunii, aceasta este eronată. Pe site-ul ANRSC (https://www.anrsc.ro/alimentare-cu-apa-si-canalizare/avizare-aprobare-preturi-tarife/), în cadrul secțiunii Evidență – Prețuri și Tarife, puteți consulta în orice moment nivelul tarifelor de apă potabilă – canalizare/epurare. Potrivit acestei statistici, Compania de Apă S.A. Buzău se situează pe locul al doilea la prețul apei potabile și pe locul 20 la canalizare. Este adevărat că în lunile ianuarie și februarie 2024 am avut cel mai mare preț al apei, dar această situație s-a schimbat începând cu data de 1 martie și continuă și în prezent.

Nivelul prețurilor/tarifelor practicate de operatorii regionali sunt în strânsă corelare cu nevoia de investiții în infrastructura de apă – canal din fiecare județ. Astfel, pentru sumele primite din Fonduri Europene pentru investițiile în domeniul apei și canalizării la nivelul întregului județ Buzău, se aplică o strategie de tarifare, până în anul 2025 inclusiv, strategie ce reflectă investițiile în cadrul rețelelor de apă și de canalizare, extinderea acestora și calitatea apei.

Nici primarul Buzăului nici Compania nu au decis această modificare a tarifului la apă, cum în mod eronat s-a afirmat! Autoritățile cu rol de avizare/aprobare a prețurilor/tarifelor reglementate pentru apa potabilă și apa uzată sunt:

– Asociatia de Dezvoltare lntercomunitară “Buzău 2008” –  rol de aprobare a strategiei de investiții și tarifare a Companiei;

– Autoritățile publice locale – rol de aprobare a politicii tarifare (respectiv a strategiei tarifare rezultată din Analiza cost-beneficiu – Componentă a Studiilor de Fezabilitate și a Aplicațiilor de Finanțare pentru obținerea finanțării europene în domeniul apă și apă uzată pentru conformarea cu Directivele Europene în domeniu);

– ANRSC – rol de avizare/aprobare a prețurilor și tarifelor prin verificarea regulilor și formulelor conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciilor și/sau ale acordurilor de finanțare Internaționale;

Nu în ultimul rând, monitorizează aplicarea strategiei de tarifare Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, semnatar al Contractului de Finanțare pentru proiectul regional, precum și băncile finanțatoare ale împrumutului pentru cofinanțarea Proiectelor Europene și Contractelor de Asistență pentru Proiect, conform Contractelor de Împrumut.

Rolul Companiei de Apă în privința prețurilor și tarifelor este de a aplica strategiile așa cum au fost aprobate de toate cele 23 consilii locale ale UAT-urilor beneficiare ale investițiilor prin POIM. Aceste hotărâri sunt luate încă din 2019, pe baza necesarului de investiții stabilit încă din anul 2016. Noi, ca și operator regional, avem obligația de punere în aplicare a acestor decizii, prin strategia de tarifare aprobată.

În mod eronat s-a sugerat în emisiunea dumneavoastră că prețurile/tarifele pot fi reduse printr-o Hotărâre de Consiliu Local, chiar și până în anul 2025.

Așa cum am informat în repetate de rânduri, Compania de Apa S.A. Buzău are în derulare Contractul de finanțare nr.301/23.12.2019 încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Proiectul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și S.C. Compania de Apă S.A. Contractul de finanțare are ca obiect „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”, în valoare de aproximativ 358 milioane euro, cofinanțat din Fondul de Coeziune U.E., buget de stat, buget local și credit Companie.

În conformitate cu prevederile acestuia, Beneficiarul (Compania de Apă S.A. Buzău) este obligat să respecte strategia tarifară stabilită prin proiect, respectiv planul anual de creșteri tarifare. În caz contrar, la Secțiunea I, art. 2, alin. (3) se precizează: ”în cazul în care Beneficiarul nu aplică prețul/tariful unic și strategia tarifară, AM POIM (Autoritatea de management a POIM) va putea considera Contractul de finanțare reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate”.

În al doilea rând, apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de coeficientul meteo trimis de ANM (Autoritatea Națională de Meteorologie) către Compania de Apă. Aceasta se calculează pe luna anterioară emiterii facturii. Puteți verifica pe site-ul Companiei la adresa Calcul Apă Meteo – Compania de apă Buzău (cabuzau.ro) atât modul de calcul al apei meteo, cât și coeficienții meteo comunicați de ANM pentru fiecare lună.

Consideram, cu tot respectul, că informațiile pe care le transmiteti pe canalele oficiale, precum un post de televiziune, un site de știri, un post de radio sau pe social media trebuie să fie reale și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în a vă oferi orice informație considerați utilă și/sau necesară, în vederea unei corecte informări a cetățenilor.

Ne-am întemeiat prezenta pe prevederile din Legea Audiovizualului nr. 504/2002 și pe Decizia nr. 114 din 14 octombrie 2002 privind dreptul la replică și rectificare.

Prezentul drept la replică a fost difuzat în cadrul aceleiași emisiuni, “Sens Direct”, pe canalul FOCUS TV, în data de 23.04.2024, în condițiile prevăzute de art. 57 din “Codul de reglementare a conținutului audiovizualului – Decizia 220/2011”.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cine plătește înlocuirea contorului de apă?

Deutsche Online-Casinos bieten eine Vielzahl von Glücksspieloptionen für Spieler. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein breites Spektrum an Spielen aus. Von traditionellen Tischspielen wie Roulette und Blackjack bis hin zu modernen Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen finden Spieler eine abwechslungsreiche Auswahl.
Das beste deutsches online casino zeichnen sich auch durch großzügige Bonusangebote aus, darunter Willkommensboni, Freispiele und Treueprogramme. Spieler können sich auf eine sichere Spielumgebung verlassen, da diese Casinos von den relevanten Behörden reguliert und lizenziert sind.
Zahlungsmöglichkeiten in deutschen Online-Casinos sind vielfältig und umfassen Optionen wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Die meisten Casinos bieten auch mobile Plattformen an, sodass Spieler ihre Lieblingsspiele bequem von unterwegs aus genießen können.
Deutsche Online-Casinos sind bestrebt, erstklassige Unterhaltung und erstklassigen Service zu bieten. Spieler können eine Mischung aus Tradition und Innovation erleben, während sie ihre Glücksspielerfahrung in diesen Online-Casinos genießen.

La realizarea unor branșamente de apă noi, costul contorului revine operatorului, inclusiv toate costurile de înlocuire vor reveni Companiei de Apă S.A. Buzău. 

În situația în care contorul este deteriorat din cauze ce țin de utilizator (deteriorare, furt, îngheț, intervenții neautorizate etc.) costul înlocuirii îi revine utilizatorului.

Orice intervenție neautorizată va fi tratată conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

De ce apar diferențele de înregistrare între contorul de branșament și cantitatea totală de apă înregistrată de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot apărea din diferite cauze:

  1. Diferenţe de clasă de precizie – contoarele de branşament au clasa de precizie superioară, diferită de repartitoarele de costuri din apartamente (excepție făcând contoarele montate în condominii de către CAB).
  2. Pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament – în funcţie de locul de montare. Practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
  3. Punctele de consum necontorizate în imobil. Sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate, precum: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. În cazul în care aceste robinete sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
  4. Poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament – dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare (de regulă, orizontal) a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător, acestea înregistrează greşit. Orice deviere, cât de mică, a poziţiei de montare, produce erori de înregistrare.
  5. Necorelarea momentelor de citire – decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Proprietari/locatari.
Vezi detalii

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Pe site-ul nostru www.cabuzau.ro, accesați secțiunea Cum devin client.

Acolo veți regăsi un ghid pas cu pas pentru efectuarea operațiunii online.

Vezi detalii