Investiții din surse proprii ale Companiei de Apă Buzău

Investițiile din surse proprii conturează o viziune clară, precum reflexia într-o apă limpede, viziune care se concentrează pe punerea utilizatorilor și mediului în centrul activității Companiei. Se conturează obiectivele, cum ar fi asigurarea continuității furnizării cu apă potabilă, protejarea mediului și promovarea tehnologiilor verzi.

Viziunea Companiei se concentrează în jurul importanței acestui lichid prețios – apa, iar de aici, prin extrapolare, pe creșterea calității vieții comunităților și asigurarea sănătății publice și personale a populației pe care o deservim.

Valorile pe care ni le-am stabilit se orientează spre client/utilizator, iar dezvoltarea continuă se bazează pe munca în echipă, responsabilitate, profesionalism, integritate și angajamentul pe care ni-l asumăm față de mediul înconjurător și față de oamenii care se bazează pe noi.

Ne angajăm să furnizăm servicii de calitate, să furnizăm servicii la cele mai înalte standarde și, de asemenea, să protejăm mediul înconjurător!

Pentru ZONA METROPOLITANĂ (care include Municipiul Buzău și UAT-urile Vernești și Costești) au fost finalizate sau sunt în derulare următoarele lucrări:

 • În UAT Buzău:

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Bistriței, PEHD De110 L=100 m, în valoare de 87.563,68 lei;

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente PT 14, PEHD De110 L=300 m, în valoare de 385.243,45 lei;

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Șoseaua Brăilei, PEHD De110 L=365 m, în valoare de 558.151,8 lei (în lucru, finalizare în 2024) ;

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Hangarului, PEHD De110 L=565 m, în valoare de 335.232,3 lei (în lucru, finalizare în 2024);

– extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Grădinilor, PVC DN 200, L=250m, în valoare de 249.327,3 lei; ( se așteaptă AC de la Primăria Buzău);

– reabilitare rețea de canalizare și racorduri pe strada Bucegi,  PVC DN 500, L=750m, în valoare 1.302.035,24 lei (în lucru, finalizare în 2024);

 • În UAT Vernești:

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Scurtă, Părului și Gârlei din sat Vernești, PEHD De63 L=1300 m, în valoare de 110.745,38 lei;

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Manganului, PEHD De63 L=450 m, în valoare de 73.185,25 lei;

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Sârbilor, Fermei și Zootehniei din sat Cândești, PEHD De63 L=1500 m, în valoare de 603.594, 8 lei (în curs de autorizare, execuție în 2024);

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Vinului din sat Vernești, PEHD De110, L=2500m și PEHD De63 L=1300 m, în valoare de 670.145,4 lei (în execuție în anul 2024);

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strasa Săsenilor și Sturza din sat Vernești, PEHD De110 L=2500 m, în valoare de 342.159,45 lei (în execuție în anul 2024);

 • În UAT Costești:

– execuție lucrări de interconectare rețea de distribuție apă Spătaru – GA Costești, PEHD De110 L=1780 m, în valoare de 281.169,47 lei;

– execuție lucrări de extindere rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Stejarului, PEHD De 110-63, L=340m, pentru 15 utilizatori, în valoare de 124.235,29 lei;

– execuție lucrări de extindere rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Mărgăritarului, PEHD De 63mm, L=170 m, pentru 11 utilizatori, în valoare de 47.702,84 lei;

Pentru 2024 vor urma alte investiții, după cum urmează:

 • în UAT Buzău:

– extindere rețea de apă și canalizare plus branșamente și racorduri aferente pe strada Șoseaua de Centură (Nordului);

– extindere rețea de apă și canalizare plus branșamente și racorduri aferente pe str. General Ion Dumitrache (Aleea Grădinilor);

 • în UAT Vernești:

– înlocuire rețea distribuție de apă și branșamente pe strada Grădinilor, PEHD De63 L=300 m, sat Cândești;

– înlocuire rețea distribuție de apă și branșamente pe strada Nicilor, PEHD De63 L=300 m, sat Nișcov;

– înlocuire rețea distribuție de apă și branșamente pe strada Principală, PEHD De63 L=600 m, sat Nișcov;

– înlocuire rețea distribuție de apă și branșamente pe strada Panificației, PEHD De63 L=600 m, sat Vernești;

În sectorul zonal  VALEA SLĂNICULUI (ce cuprinde UAT Săpoca, Cernătești, Vintilă Vodă, Beceni, Sărulești, Valea Salciei, Mânzălești) anul 2023 a însemnat următoarele realizări:

 • în UAT Mânzălești:

– lucrări de înlocuire rețea distribuție apă OL Dn 200 mm cu PEHD De 90 – 63 mm PN 10, în sat Jghiab, comuna Mânzălești, L = 2000 m, în valoare de 149.398,48 lei;

 • în UAT Vintilă Vodă:

– în curs de finalizare lucrări de extindere rețea de distribuție apă și branșamente, instalații  pompare și branșament electric, sat Bodinești (Vintilă Vodă), L=1100 m pentru 16 utilizatori, cu o valoare de 175.815,67 lei;

 • în UAT Cernătești:

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Magnoliei, PEHD De 63mm, L=100 m, pentru 18 utilizatori, în valoare de 32.823,99 lei;

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Fundătura Morii, PEHD De 40mm, L=360m, pentru 6 utilizatori, în valoare de 25.725,80 lei;

– sunt în curs de finalizare lucrările la Stația de repompare Cernătești – Aldeni, în valoare 905.717,71 lei;

 • în UAT Săpoca:

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Iazului, PEHD De 32mm, L=150 m, pentru 9 utilizatori, în valoare de 13.110, 22 lei;

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Cascadei, PEHD De 32, L=100m, pentru 4 utilizatori, în valoare de 27.862,25 de lei;

 • în UAT Beceni:

– execuție lucrări de înlocuire rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Bucegi, sat Izvorul Dulce, PEHD De 63mm, L=110m, pentru 5 utilizatori, în valoare de 8.366,51 lei;

 • în UAT Valea Salciei:

– extindere rețea de distribuție și branșamente, sat Șoimu, PEHD De 63mm, L=1800m, pentru 23 de utilizatori, în valoare de  108.340,68 lei;

– studiu de soluție și proiectare alimentare cu apă în UAT Sărulești, UAT Valea Salciei (localitățile Valea Largă, Goicelu, Apostări, Valea Salciei) în UAT Vintilă Vodă, 149.500,00 lei.

Pentru anul 2024 ne propunem în acest sector lucrări de investiții, după cum urmează:

 • în UAT Săpoca:

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada dr. Mihai Ovidiu – Mătești (L-50/De-40/Nr. br.-5);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada  înv. Gr. Mocanu – Mătești (L-150/De-40/Nr. br.-7);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Preot Moșteanu (L-160/De-63/Nr. br.-16);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Principală (L-70/De-25/Nr. br.-2);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Salcâmilor, sat Mătești (L-100/De-630/Nr. br.-2);

 • în UAT Cernătești:

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Fundătură Păcii  (L-120/De-40/Nr. br.-5);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Labirintului (L-120/De-40/Nr. br.-2);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Magnoliei  (L-240/De-63/Nr. br.-11);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Primarului (L-300/De-40/Nr. br.-12);

– înlocuire rețea de distribuție și branșamente pe strada Sanitarului (L-60/De-63/Nr. br.-12);

– înlocuire RDAB strada Școlii (L-120/De-25/Nr. br.-2/fără asfalt);

 • în UAT BECENI:

– extindere rețea de distribuție și branșamente sat Izvorul Dulce (Satul Vechi L-1400 ml/De-40/Nr. br.-16).

În Zona Sectorială BUZĂU SUD (ce curpinde UAT-urile Merei, Pietroasele, Ulmeni, Pogoanele, Padina, Florica, Săhăteni, Năeni și Movila Banului) investițiile pe anul 2023 au însemnat lucrări de:

– alimentare cu apă a localităților Clondiru, Băltăreți și Sărata din UAT Ulmeni, Săhăteni și Vintileanca din UAT Săhăteni, Amaru și Dulbanu din UAT Amaru, (Lotul II s-a executat în 2022-2023 din proiectul investițional Apeduct, iar la Lotul III au început lucrările), cu un total de 1.206.820,39 lei (previzionate lucrări în valoare de cca. 5 milioane de lei până la sfârșitul anului 2023).

 • în UAT Merei:

– realizare rețea distribuție apă și branșamente Ds 33+Ds34+DS39 sat Dealul Viei, PEHD De 63 mm , L= 330 ml, în valoare de 49.531, 57 lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Valea Puțului, DS-2, PEHD De 50 Pn 16, 1000ml, în valoare de 80.385, 42 lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Ds24+Ds25, PEHD De 40 mm, 120 ml Dealul Viei, în valoare de 63.418, 67 lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Ds 23 sat Dealul Viei, PEHD De 50 mm, L=505 ml, în valoare de 11.895, 48 de lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente, PEHD De 50 mm, L=1735 m, instalație electrică și grup de pompare Rezervor Valea Botei – sat Dobrilești, în valoare de 156.574, 52 lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente strada Venus, sat Sărata Monteoru, PEHD De 63 mm, L=350 m, în valoare de 74.993,51 lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente sat Gura Sărății DS 1, PEHD De 63mm, L=400m, 40 branșamente, în valoare de 117.508,06  lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente strada Ciuhoiu, sat Sărata Monteoru, PEHD De 40, L=340 ml, 12 branșamente, în valoare de 21.257, 35 lei;

 • în UAT Zorești:

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente strada Principală, DJ 205, PEHD De 63mm, 600m, partea dreaptă (nr. 6 la nr. 34), 29 de branșamente, în valoare de 54.186,93 lei;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Str. Târgului, PEHD De 50mm, 600m, 8 branșamente, în valoare de 39.110,95 lei;

– extindere rețea distribuție apă și branșamente Zorești, strada Principală, DJ 205, PEHD De63, L=500 ml, 14 utilizatori, în valoare de 34.103,84 lei;

 • în UAT Ulmeni:

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente strada Chioveni,  sat Ulmeni, PEHD Dn 50, L=200 ml, în valoare de 36.615, 52 lei.

Pentru 2024 vor urma alte investiții, după cum urmează:

-execuție foraje explorare/exploatare la Nenciulești, Florica, Pogoanele și echipare completă (cabină, electropompă, instalație hidraulică, instalație electrică);

 • în UAT Merei:

– reabilitare cămin rupere presiune Merei, înlocuit țeavă Ol Dn.200, executat distribuitor pentru baterie reductoare de presiune Dn.100 ( 2 buc) cu vane de izolare și vană aerisire/dezaerisire Dn 50mm Pn 16, fontă, cu flanșă cu dublu efect;

– reabilitare cămin vane Bazine Prag; construirea unui cămin de vane cu dimensiunea utilă de 2mx2mx2m, înlocuirea instalației hidraulice compusă din vane Dn.100, apometrelor de district Dn.100x 3 buc, montarea de vane aerisire/dezaerisire Dn 50mm Pn 16, fontă, cu flanșă cu dublu efect;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Dealul Viei, str.Toamnei, lungime 150 m, DN.50, branșamente 3;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Dealul Viei, str.Gutuiului, lungime 150 m, DN.50, branșamente 5;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Dealul Viei, str.Nucului, lungime 200 m, DN.50, branșamente 10;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Dealul Viei, str.Părului, lungime 150 m, DN.50, branșamente 4;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Dealul Viei, str.Zorilor, lungime 200 m, DN.50, branșamente 10;

– înființare stație de repompare apă în localitatea Monteoru, str. Huioaba, pentru 23 de utilizatori, conductă refulare PEHD De 50, alimentare cu energie electrică 400 V, cabină, grup pompare;

 • în UAT Zorești:

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente strada Colonel – Jipa, lungime 300 m, DE. 40 branșamente 11, fără asfalt;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente str. Releu Digi, lungime 300 m, DE.40, branșamente 12, fără asfalt;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Dj 205 partea stângă de la nr.147 – la nr.158, rețea apă De.63, lungime  300 m, nr. branșamente 35, fără asfalt;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente Dj 205 partea stânga de la nr.187 la nr.223, rețea apă De.110, lungime 1200 m, nr.branșamente 16, fără asfalt;

 • în UAT Pietroasele:

– stație deferizare rezervor Pietroasa de Sus;

– stație deferizare rezervor Pini;

– scoaterea coloanei de distribuție din proprietăți private strada Enachești  OL 100 cu grad de uzură ridicat cu țeava PE Dn 40, L-130 m, PL Pietroasele, 8 utilizatori;

– înlocuire coloană distribuție OL 89 cu un grad mare de uzură cu țeavă PE DN 40 , L-120 m, strada Bujorului, PL Pietroasele, 10 utilizatori;

 • în UAT Ulmeni:

– înlocuire coloană distribuție OL 2″ cu un grad mare de uzură cu țeavă  PE Dn 63, L-667m, strada Bisericii, CO Ulmeni, total 60 utilizatori, stânga 40 utilizatori cu rachetare și dreapta 20 utilizatori fără rachetare;

– înlocuire coloana distribuție OL 2″ cu un grad mare de uzură cu țeavă  PE Dn 63 , L-275m, strada Primar Iordache, CO Ulmeni, total 25 utilizatori, stânga 14 utilizatori fără rachetare și dreapta 11 utilizatori cu rachetare;

– branșamente apă și conectare rețea secundară la rețea principală distribuție apă sat Sărata, UAT Ulmeni, 215 gospodării -200 branșamente;

– branșamente apa și conectare rețea secundară la rețea principală distribuție apă în sat Clondiru, UAT Ulmeni, 320 gospodării- 250 branșamente;

– branșamente apă și conectare rețea secundară la rețea principală de distribuție apă, în sat Băltăreți, UAT Ulmeni, 290 gospodării- 250 branșamente;

 • în UAT Pogoanele:

– înlocuit membrană rezervor suprateran Căldărăști 250 mc.

 • în UAT Năeni:

– reabilitare drenuri Recea – Năeni, în valoare de 102.174, 05 lei;

 • în UAT Florica:

– înlocuire membrană impermeabilizare bazin efluent STAU Florica, cu suma de 107.841, 10 lei;

 • în UAT Padina:

– înlocuire membrană EPDM la rezervor Padina, în valoare de 41.512, 00 lei.

În sectorul zonal RÂMNICU SĂRAT  (municipiul Râmnicu Sărat, Valea Râmnicului, Grebănu, Murgești, Topliceni, Puiești) au fost finalizate sau sunt în derulare următoarele investiții:

 • în UAT Râmnicu Sărat:

– înlocuire rețea transport OL Dn400 și rețea distribuție OL Dn200 și branșamente str. Principe Ferdinand 385 ml, cu asfalt;

 • în UAT Murgești:

– impermeabilizare rezervoare Murgești Batogu, cu suma de 23.939, 00 lei;

Pentru anul viitor, în sectorul acesta s-au stabilit următoarele investiții:

– extindere RDAB și RCR Bariera Focșani- str. Târnavei, PEHD De.110,120 m, 3 branșamente; str.Trotusului, PEHD De.110, 120m, 6 branșamente; str.Cibinului, PEHD De.110, 170m, 10 branșamente; str.Bârgăului, PEHD De.110, 140m,15 branșamente. Pentru extindere rețea de canalizare colectorul în care se conectează este din PVC, Dn.250;

– prelungire rețea apă Aleea Industiilor Dn .110, 100 m, cu conectare în conducta existentă PEHD De.160 (scoatera rețelei existente din proprietăți private);

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente str. Alecu Bagdat – PEHD, De.63, 100 ml, 6 branșamente;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente str. Ion Mihalache – azbociment, 480 ml, PEHD De.160, 60 branșamente;

– înlocuire rețea distribuție apă și branșamente str. Lalelelor – azbociment, 140 ml, PEHD De.110, 10 branșamente;

 • în UAT Murgești

– rețea aducțiune apă, interconectare GA Batogu – GA Murgești, PEHD De-63, L-1670 m.

În sectorul VALEA BUZĂULUI ( UAT-urile Nehoiu, Pătârlagele, Siriu, Cozieni, Chiojdu, Cislău, Cavini, Viperești, Măgura) anul 2023 a însemnat lucrări de investiții în următoarele UAT-uri:

 • în UAT Pătârlagele

– extindere Crâng – Valea Viei ( L-800, De-110, proiect realizat și obținut inclusiv AC, urmând că execuția să se realizeze în anul 2024), în valoare de 209.241 lei;

 • în UAT Măgura:

– extindere rețea Inel DN 10, Strada Șoseaua Nouă ( L-500, De-63), documentație în curs de finalizare, execuție în 2024), cu o valoare estimată de 85.000 lei;

 • în UAT Siriu:

– repoziționare rețea distribuție, sat Muscelusa, PEHD De 40 mm., 10 branșamente, 150 m, în valoare de 23.350,44 lei

– repoziționare rețea distribuție în sat Colțu Pietrei, PEHD De 40 mm, 9 branșamente, 270 m, în valoare de 16.211,59 lei;

– repoziționare rețea distribuție de-a lungul DN 10 (dreapta Buzău-Brașov), PEHD De 63 mm, 7 branșamente, 270 m, în valoare de 56.499,73 lei;

– repoziționare rețea distribuție în sat Colțu Pietrei, PEHD,  De 40 mm, 5 branșamente, 320 m, în valoare de 70.896,52 lei;

– repoziționare rețea distribuție în satul Lunca Jariștei, PEHD,  De 40 mm, 5 branșamente, 170 m, în valoare de 56.240,13 de lei;

 • în UAT Cozieni:

– realizare instalații de tratare și filtrare a apei la Gospodăria de Apă Tulburea, reabilitare și imprejmuire drenuri sursa Tulburea, cu valoare de 29.936 lei;

– reabilitare Rezervor de stocare apă potabilă Bălănești;

 • în UAT Chiojdu:

– extindere rețea canalizare în zona Stadionului, Dc  58, PVC Dn250, 1200 m, cu 34 racorduri, în valoare de 285.378 lei;

– realizat studiu de soluție și proiectare extindere rețele de distribuție în satul Plescioara, Dc 67, 3800 ml, cu stație de pompare (realizat proiect, execuție în 2024), în valoare de 53.702 lei;

 • în UAT Nehoiu:

– extindere rețea canalizare și racorduri aferente, strada Fagilor, 10 utilizatori, PVC Dn 250, 350 m (documentație realizată, inclusiv AC, urmează realizarea investițiilor în anul 2024), cu suma de 161.785 lei;

– execuție instalație de ridicare presiune (grup pompare VFD/hidrofor) pentru 19 utilizatori, zona Deasupra Malului, Ds 10, în cuantum de 5.980 de lei;

– extindere rețea apă și canalizare Dn 250 (cu stație de repompare apă uzată) pe strada Fabrica de Pâine, 500 ml, în valoare de 335.758 de lei.

Pe anul 2024, investițiile pentru acest sector sunt conturate astfel:

– extindere Crâng – Valea Viei ( L-800 m, De-110), în valoare de 209.241 lei;

– extindere rețea Inel DN 10, Strada Șoseaua Nouă ( L-500 m, De-63), cu o valoare estimată de 85.000 lei;

– extindere rețea canalizare și racorduri aferente, strada Fagilor, 10 utilizatori, PVC Dn 250, 350 m cu o valoare estimată de 161.785 lei;

– repoziționare rețea de aducțiune în zona Valea Nehoiașului, 300 ml, PEHD De 280 cu o valoare estimată de 450.000 lei.

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cine plătește înlocuirea contorului de apă?

Deutsche Online-Casinos bieten eine Vielzahl von Glücksspieloptionen für Spieler. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein breites Spektrum an Spielen aus. Von traditionellen Tischspielen wie Roulette und Blackjack bis hin zu modernen Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen finden Spieler eine abwechslungsreiche Auswahl.
Das beste deutsches online casino zeichnen sich auch durch großzügige Bonusangebote aus, darunter Willkommensboni, Freispiele und Treueprogramme. Spieler können sich auf eine sichere Spielumgebung verlassen, da diese Casinos von den relevanten Behörden reguliert und lizenziert sind.
Zahlungsmöglichkeiten in deutschen Online-Casinos sind vielfältig und umfassen Optionen wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Die meisten Casinos bieten auch mobile Plattformen an, sodass Spieler ihre Lieblingsspiele bequem von unterwegs aus genießen können.
Deutsche Online-Casinos sind bestrebt, erstklassige Unterhaltung und erstklassigen Service zu bieten. Spieler können eine Mischung aus Tradition und Innovation erleben, während sie ihre Glücksspielerfahrung in diesen Online-Casinos genießen.

La realizarea unor branșamente de apă noi, costul contorului revine operatorului, inclusiv toate costurile de înlocuire vor reveni Companiei de Apă S.A. Buzău. 

În situația în care contorul este deteriorat din cauze ce țin de utilizator (deteriorare, furt, îngheț, intervenții neautorizate etc.) costul înlocuirii îi revine utilizatorului.

Orice intervenție neautorizată va fi tratată conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

De ce apar diferențele de înregistrare între contorul de branșament și cantitatea totală de apă înregistrată de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot apărea din diferite cauze:

 1. Diferenţe de clasă de precizie – contoarele de branşament au clasa de precizie superioară, diferită de repartitoarele de costuri din apartamente (excepție făcând contoarele montate în condominii de către CAB).
 2. Pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament – în funcţie de locul de montare. Practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
 3. Punctele de consum necontorizate în imobil. Sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate, precum: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. În cazul în care aceste robinete sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
 4. Poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament – dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare (de regulă, orizontal) a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător, acestea înregistrează greşit. Orice deviere, cât de mică, a poziţiei de montare, produce erori de înregistrare.
 5. Necorelarea momentelor de citire – decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Proprietari/locatari.
Vezi detalii

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Pe site-ul nostru www.cabuzau.ro, accesați secțiunea Cum devin client.

Acolo veți regăsi un ghid pas cu pas pentru efectuarea operațiunii online.

Vezi detalii