S-a semnat Contractul de Lucrări CL9 (POIM)

Astăzi, 12 ianuarie 2024, am semnat încă un contract de lucrări, CL9, ce are ca obiect execuția de rețele de alimentare cu apă în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavul, Topliceni, Băbeni, Răducești, Grebănu, Plevna, Homești, Zăplazi, Livada și Livada Mică și rețele de canalizare în localitățile: Valea Râmnicului, Oreavul, Rubla, Topliceni, Poștă, Băbeni, Răducești, Grebănu, Homești și Plevna.

Contractul are o valoare de cca. 27 milioane € și o durată maximă de execuție de 912 zile, la care se adaugă perioada de garanție de 60 luni. Antreprenorul general ce va implementa acest contract este Asocierea Bog’Art SRL – Consim Invest SRL

Concret, investițiile ce vor fi realizate sunt următoarele:

Obiectivele ce vor fi atinse prin realizarea lucrărilor ce fac obiectul acestui contract sunt:

În U.A.T. Grebănu

 • Înlocuirea a 6,8 km rețea de distribuție din localitatea Grebănu, care are o durată de viață depășită, înregistrează avarii dese, se află într-o stare avansată de uzură și degradare – ceea ce conduce la pierderi frecvente de apă și în mare parte traversează domenii private
 • Extinderi de rețea de distribuție în satele Homești, Livada mică și Plevna
 • Înlocuirea tronsoanelor de rețea de distribuție pe care nu este respectată adâncimea de îngheț ceea ce face ca, pe perioada de iarnă, funcționarea să fie afectată.
 • Redimensionarea hidraulică a tronsoanelor de conducte ale rețelei de distribuție care, în prezent, sunt subdimensionate
 • Nu în ultimul rând, prin acest contract se va înființa un sistem public de canalizare în Grebănu, Homești și Plevna, în prezent UAT Grebănu nedispunând de un astfel de sistem public.

Menționăm că investițiile în sistemul de distribuție apă în UAT Grebănu sunt corelate cu investițiile aflate în derulare în Contractul de lucrări 5, care constau în front nou de captare (foraje), o gospodărie nouă de apă cu stație de tratare de deferizare – demanganizare și reducere nitrați pentru un debit, împreună cu conductele de aducțiune și transport aferente.

În U.A.T. Topliceni

 • Extinderea rețelelor de distribuție a apei pe o lungime de 15,9 km
 • Înlocuirea a 3,9 km conducte existente, subdimensionate din punct de vedere hidraulic, nefiind posibilă realizarea unor extinderi la aceasta și nici amplasarea hidranților necesari stingerii incendiilor
 • Înființarea sistemului public de canalizare în toate localitățile componente ale UAT Topliceni – peste 29 km, împreună cu stațiile de pompare apă uzată, colectoarele și conductele de refulare aferente

Investițiile în sistemul de distribuție apă în UAT Topliceni sunt corelate cu investițiile aflate în derulare în Contractul de lucrări 5, care constau în cca. 11 km rețea nouă de aducțiune/transport, două stații de clorinare, două rezervoare noi pentru înmagazinarea apei în vederea distribuției. De asemenea, va fi realizată automatizarea stației de tratare existentă în localitatea Poșta și înființarea unui laborator local pentru procesul tehnologic de tratare.

În ceea ce privește sistemul public de canalizare, în localitățile Topliceni și Poșta, lucrările de extindere rețele de canalizare vin în completarea investițiilor realizate prin programul POS Mediu 2007-2013, iar localitățile Răducești și Băbeni nu dispun în prezent de rețea de colectare ape uzate menajere în sistem centralizat. Colectarea apelor uzate se face individual cu ajutorul foselor septice. Lucrările din CL9 vor rezolva aceste probleme.

În U.A.T. Valea Râmnicului

 • Înlocuirea a cca. 7,6 km din rețeaua de distribuție a localităților Valea Râmnicului și Oreavul, realizată din conducte de oțel și PE, care au o durată de viață depășită, înregistrează avarii dese, se află într-o stare avansată de uzură și degradare și conduc la pierderi frecvente de apă și discontinuitate în funcționarea serviciului
 • Extinderea rețelelor de distribuție a apei pe o lungime de 0,3 km
 • Înființarea sistemului public de canalizare în toate localitățile componente ale UAT Valea Râmnicului – peste 29 km, împreună cu stațiile de pompare apă uzată, colectoarele și conductele de refulare aferente

Investițiile în sistemul de distribuție apă în UAT Valea Râmnicului sunt corelate cu investițiile aflate în derulare în Contractul de lucrări 5, care constau în front de captare nou, deoarece capacitatea sursei existente nu asigură necesarul de consum al localității, debitul fiind insuficient, rețea nouă de aducțiune/transport, reabilitare stație de tratare, rezervor nou pentru înmagazinarea apei în vederea distribuției.

Pe partea de canalizare, în localitatea Oreavul lucrările de extindere rețele de canalizare vin în completarea investițiilor realizate prin programul POS Mediu 2007-2013, iar localitățile Valea Râmnicului și Rubla nu dispun, în prezent, de rețea de colectare ape uzate menajere în sistem centralizat. Colectarea apelor uzate se face individual cu ajutorul foselor septice. Lucrările din CL9 vor rezolva aceste probleme.

Întrebări frecvente

Vezi toate

De ce tariful apei nu este același în toată România?

Serviciul de alimentare cu apă este un serviciu local. În fiecare localitate, factorii precum: calitatea surselor de apă utilizate, tratamentele necesare de potabilizare, relieful, numărul de locuitori influențează tariful apei. 

În județul Buzău, tariful apei este unic pentru toți utilizatorii, fiind reglementat de ANRSC.

Vezi detalii

Cine plătește înlocuirea contorului de apă?

Deutsche Online-Casinos bieten eine Vielzahl von Glücksspieloptionen für Spieler. Diese Plattformen zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein breites Spektrum an Spielen aus. Von traditionellen Tischspielen wie Roulette und Blackjack bis hin zu modernen Spielautomaten und Live-Dealer-Spielen finden Spieler eine abwechslungsreiche Auswahl.
Das beste deutsches online casino zeichnen sich auch durch großzügige Bonusangebote aus, darunter Willkommensboni, Freispiele und Treueprogramme. Spieler können sich auf eine sichere Spielumgebung verlassen, da diese Casinos von den relevanten Behörden reguliert und lizenziert sind.
Zahlungsmöglichkeiten in deutschen Online-Casinos sind vielfältig und umfassen Optionen wie Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen. Die meisten Casinos bieten auch mobile Plattformen an, sodass Spieler ihre Lieblingsspiele bequem von unterwegs aus genießen können.
Deutsche Online-Casinos sind bestrebt, erstklassige Unterhaltung und erstklassigen Service zu bieten. Spieler können eine Mischung aus Tradition und Innovation erleben, während sie ihre Glücksspielerfahrung in diesen Online-Casinos genießen.

La realizarea unor branșamente de apă noi, costul contorului revine operatorului, inclusiv toate costurile de înlocuire vor reveni Companiei de Apă S.A. Buzău. 

În situația în care contorul este deteriorat din cauze ce țin de utilizator (deteriorare, furt, îngheț, intervenții neautorizate etc.) costul înlocuirii îi revine utilizatorului.

Orice intervenție neautorizată va fi tratată conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Vezi detalii

Ce înseamnă ”apă meteorică” de pe factura mea?

Facturarea serviciului de canalizare a apei pluviale prestat de către Compania de Apă S.A. Buzău se realizează în conformitate cu Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Companiei.

Apa meteorică preluată de canalizare se stabilește în funcție de suprafețele deținute, construite și neconstruite, declarate de utilizatori și de cantitățile specifice de mai jos.

Regăsiți mai multe informații AICI

Vezi detalii

De ce apar diferențele de înregistrare între contorul de branșament și cantitatea totală de apă înregistrată de repartitoarele de costuri din apartamente?

După contorizarea la nivel de apartament, se constată uneori diferenţe între suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente şi cantităţile înregistrate de contorul de branşament.

Aceste diferenţe pot apărea din diferite cauze:

 1. Diferenţe de clasă de precizie – contoarele de branşament au clasa de precizie superioară, diferită de repartitoarele de costuri din apartamente (excepție făcând contoarele montate în condominii de către CAB).
 2. Pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament – în funcţie de locul de montare. Practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului interior de distribuţie sau de instalaţii neetanşe.
 3. Punctele de consum necontorizate în imobil. Sunt frecvente cazurile în care în imobil există puncte de consum necontorizate, precum: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor. În cazul în care aceste robinete sunt folosite pentru umplerea butoaielor de murături, udat grădina din faţa blocului sau pur şi simplu curg în voie pentru că nu deranjează pe nimeni, reprezintă o mare sursă generatoare de consumuri.
 4. Poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament – dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare (de regulă, orizontal) a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător, acestea înregistrează greşit. Orice deviere, cât de mică, a poziţiei de montare, produce erori de înregistrare.
 5. Necorelarea momentelor de citire – decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină şi ele aceste diferenţe.Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de Proprietari/locatari.
Vezi detalii

Care sunt pașii pentru depunerea online a unei documentații pentru avizare/contractare?

Pe site-ul nostru www.cabuzau.ro, accesați secțiunea Cum devin client.

Acolo veți regăsi un ghid pas cu pas pentru efectuarea operațiunii online.

Vezi detalii